Hem » Barnhälsa » Så blir skilsmässan bäst för barnen
Sponsrad

Vid en separation mår barnen i de allra flesta fall bäst av att föräldrarna är överens. För att skapa en bra relation och undvika en vårdnadstvist finns det hjälp och stöd att få. Med familjejurister och appen Varannan Vecka får föräldrar vardagslivet att fungera även efter skilsmässan.

Antalet vårdnadstvister i Sverige har ökat markant de senaste tio åren. Och det är ofta barnen som kommer i kläm när föräldrarna inte kommer överens. För att motverka att barnen far illa är det viktigt att söka hjälp redan i ett tidigt skede.

– Ju tidigare föräldrarna tar emot hjälp, desto mindre är risken att de hamnar på kant med varandra. Det är oftast lättare att samarbeta och kartlägga vad man är överens om innan det uppstår en konflikt, säger Helena Kumblad som är familjejurist och processchef på Verahill Familjejuridik – en juristbyrå som arbetar för att hjälpa föräldrar som separerar att komma överens och hitta långsiktiga och hållbara lösningar med barnets bästa i fokus.

Helena Kumblad

Helena Kumblad

Familjejurist & processchef, Verahill Familjejuridik.

Foto: Björn Mattisson-Richter

Tungt för barnen när föräldrarna inte kommer överens

Verahill erbjuder hjälp och vägledning i frågor som rör till exempel vårdnadstvist, umgänge och underhåll. Målet är att nå en samförståndslösning i de fall som det är möjligt.

En miss en del föräldrar gör vid en separation är att var och en agerar i tron att man har samma uppfattning, vilket med tiden kan visa sig vara precis tvärtom. Det får följden att man väntar med att söka hjälp. Väntar man för länge kommer man längre bort från vad som är bäst för barnet.

Är man inte överens så finns det en tendens att barnet tar på sig rollen som medlare, vilket verkligen inte är för barnets bästa.

Helena Kumblad är dock tydlig med att det ibland är bäst för barnet att låta en domstol fatta beslut i vårdnadsfrågan.

– Vissa typer av tvister ska tas upp i domstol. Till exempel när det handlar om våld eller psykisk sjukdom. Då ska en domstol göra en bedömning av vad som är barnets bästa.

App som förebygger konflikter

Verahill samarbetar med appen Varannan Vecka, en tjänst som underlättar samarbetet mellan parterna. Här kan även barn få stöd och hjälp på vägen genom separationen.

– Appen är ett verktyg för att tidigt fånga upp de föräldrar som behöver stöd innan en konflikt uppstår och den riskerar att eskalera. I snitt går det tre år från en separation till att det blir ett vårdnadsmål i domstol. För att förhindra det finns tjänsten tillgänglig för både föräldrar och barn, säger Linda Ljunggren Syding som är jurist och en av medgrundarna till Varannan Vecka.

Linda Ljunggren Syding, Jurist & medgrundare till Varannan Vecka

Linda Ljunggren Syding

Jurist & medgrundare till Varannan Vecka

Foto: Josefin Volkert

Vägleder utifrån barnets röst och bästa

I appen kan användaren bland annat lägga upp scheman som delas med de man samarbetar med, chatta, dela händelser och ställa frågor och boka ett möte med någon av appens barnombud.

– Vi vägleder utifrån barnets röst och bästa. Jag vill verkligen slå ett slag för det unika i att en juristbyrå kliver fram och vidtar åtgärder för att förebygga tvister ur ett barns perspektiv. Tillsammans arbetar vi för att skapa hållbara relationer mellan människor och för barns hälsa, säger Linda Ljunggren Syding.

Helena Kumblad håller med.

Vi vill jobba mot lösningar som är bäst för barnen.

Då är det bäst för barnet att gå till domstol

  • När det finns misstanke om att barnet är utsatt för våld av någon av föräldrarna.
  • När någon av föräldrarna är sjuk på ett sätt som påverkar barnet negativt.
  • När någon av föräldrarna missbrukar eller att det finns misstanke om missbruk.
  • När samarbetssvårigheterna inte går att lösa.

Nästa artikel
Hem » Barnhälsa » Så blir skilsmässan bäst för barnen
Sponsrad

I genomsnitt använder ett barn cirka 5 000 blöjor under hela sin blöjperiod; i Sverige används årligen nära 5 000 miljoner blöjor totalt per år. Mycket blöjor blir det, och av alla saker vi klär på våra barn är ändå blöjan närmast kroppen.

Men hur många är vi som reflekterar över vad blöjorna faktiskt innehåller, och de produceras?

Men blöjorna då?

För samtidigt som medvetenheten kring plastens påverkan på vår miljö och hälsa har ökat markant de senaste åren och ordet plastbanta spridit sig i hemmets alla rum så är det nog få som reflekterar över att det vi dagligen sätter på våra bebisar faktiskt är gjort av, ja, plast. Den största delen, nära 80 procent, av dagens avancerade barnblöjor utgörs av fossila, oljebaserade beståndsdelar.

Det är framför allt tillsatsämnena i plasterna som kan ge hälsorisker; i många fall har forskare påvisat risker för hormonstörningar och cancer.

– Särskilt kan mjukgjord plast innehålla farliga kemikalier och därmed vara riskabel för vår hälsa, säger Marlene Sandberg, vd och grundare för blöjtillverkaren Naty. Naty startade när Marlene själv blev mamma och insåg att blöjindustrin minst sagt var smutsig.

Marlene Sandberg, vd och grundare för blöjtillverkaren Naty

Marlene Sandberg

VD och grundare, Naty.

Foto: Naty AB

För blöjorna från stora tillverkare som återfinns i våra livsmedelsaffärer kan innehålla såväl dioxiner och parfymer som ftalater, latex, färgämnen och parabener, till exempel. Förutom att dessa ämnen riskerar att skapa hudirritationer och långsiktiga hälsokonsekvenser hos våra barn innebär fossilt baserade blöjor en stor miljöbelastning i såväl produktion som insamling och förbränning. Vid förbränning av blöjor bildas fossil koldioxid som bidrar till växthuseffekten; ett linjärt tänkande som inte passar in i den cirkulära ekonomi vi annars eftersträvar.

Naturliga alternativ växer

Nu kommer dock allt fler alternativ till den plastiga blöjan. Förutom tygalternativ finns det biobaserade, ekologiska blöjor – som de från Naty – som både är allergitestade och 100 procent fria från oljeplaster mot barnets hud och hälsovådliga mjukgörande medel. Vissa av bolagets produkter går till och med att kompostera.

För Naty är målet att driva förändringen mot säkrare produkter utan skadliga kemikalier.

Till skillnad från traditionella blöjor används istället förnybara och komposterbara material som är bra för miljön och hälsan hos våra kroppar, utan farliga kemikalier.

– Varje råvara och produkt testas i oberoende laboratorium ner till nanogram, långt under EU-regleringsnivån för milligram. Det garanterar en säker produkt till våra allra minsta, avslutar Marlene Sandberg.

Nästa artikel