Hem » Barnhälsa » Så blir skilsmässan bäst för barnen
Sponsrad

Vid en separation mår barnen i de allra flesta fall bäst av att föräldrarna är överens. För att skapa en bra relation och undvika en vårdnadstvist finns det hjälp och stöd att få. Med familjejurister och appen Varannan Vecka får föräldrar vardagslivet att fungera även efter skilsmässan.

Antalet vårdnadstvister i Sverige har ökat markant de senaste tio åren. Och det är ofta barnen som kommer i kläm när föräldrarna inte kommer överens. För att motverka att barnen far illa är det viktigt att söka hjälp redan i ett tidigt skede.

– Ju tidigare föräldrarna tar emot hjälp, desto mindre är risken att de hamnar på kant med varandra. Det är oftast lättare att samarbeta och kartlägga vad man är överens om innan det uppstår en konflikt, säger Helena Kumblad som är familjejurist och processchef på Verahill Familjejuridik – en juristbyrå som arbetar för att hjälpa föräldrar som separerar att komma överens och hitta långsiktiga och hållbara lösningar med barnets bästa i fokus.

Helena Kumblad

Helena Kumblad

Familjejurist & processchef, Verahill Familjejuridik.

Foto: Björn Mattisson-Richter

Tungt för barnen när föräldrarna inte kommer överens

Verahill erbjuder hjälp och vägledning i frågor som rör till exempel vårdnadstvist, umgänge och underhåll. Målet är att nå en samförståndslösning i de fall som det är möjligt.

En miss en del föräldrar gör vid en separation är att var och en agerar i tron att man har samma uppfattning, vilket med tiden kan visa sig vara precis tvärtom. Det får följden att man väntar med att söka hjälp. Väntar man för länge kommer man längre bort från vad som är bäst för barnet.

Är man inte överens så finns det en tendens att barnet tar på sig rollen som medlare, vilket verkligen inte är för barnets bästa.

Helena Kumblad är dock tydlig med att det ibland är bäst för barnet att låta en domstol fatta beslut i vårdnadsfrågan.

– Vissa typer av tvister ska tas upp i domstol. Till exempel när det handlar om våld eller psykisk sjukdom. Då ska en domstol göra en bedömning av vad som är barnets bästa.

App som förebygger konflikter

Verahill samarbetar med appen Varannan Vecka, en tjänst som underlättar samarbetet mellan parterna. Här kan även barn få stöd och hjälp på vägen genom separationen.

– Appen är ett verktyg för att tidigt fånga upp de föräldrar som behöver stöd innan en konflikt uppstår och den riskerar att eskalera. I snitt går det tre år från en separation till att det blir ett vårdnadsmål i domstol. För att förhindra det finns tjänsten tillgänglig för både föräldrar och barn, säger Linda Ljunggren Syding som är jurist och en av medgrundarna till Varannan Vecka.

Linda Ljunggren Syding, Jurist & medgrundare till Varannan Vecka

Linda Ljunggren Syding

Jurist & medgrundare till Varannan Vecka

Foto: Josefin Volkert

Vägleder utifrån barnets röst och bästa

I appen kan användaren bland annat lägga upp scheman som delas med de man samarbetar med, chatta, dela händelser och ställa frågor och boka ett möte med någon av appens barnombud.

– Vi vägleder utifrån barnets röst och bästa. Jag vill verkligen slå ett slag för det unika i att en juristbyrå kliver fram och vidtar åtgärder för att förebygga tvister ur ett barns perspektiv. Tillsammans arbetar vi för att skapa hållbara relationer mellan människor och för barns hälsa, säger Linda Ljunggren Syding.

Helena Kumblad håller med.

Vi vill jobba mot lösningar som är bäst för barnen.

Då är det bäst för barnet att gå till domstol

  • När det finns misstanke om att barnet är utsatt för våld av någon av föräldrarna.
  • När någon av föräldrarna är sjuk på ett sätt som påverkar barnet negativt.
  • När någon av föräldrarna missbrukar eller att det finns misstanke om missbruk.
  • När samarbetssvårigheterna inte går att lösa.

Nästa artikel