Hem » Barnhälsa » ”En trygg miljö kan förändra livet för en annan människa”
Sponsrad

När ett barn placeras i familjehem behöver det finnas ett brett stöd och ett stort kontaktnät, både för barnet, för familjehemmet och ibland även för den biologiska familjen. – Kring varje placering finns ett team och familjehemmen har tillgång till stöd dygnet runt, säger Jennie Blomstrand, verksamhetschef på Parcer.

Många barn i Sverige växer upp i otrygga miljöer där våld, droger eller psykisk ohälsa är en del av vardagen. De barn och ungdomar som placeras i familjehem är ofta själva utåtagerande, en del har problem med droger eller kriminalitet och det är inte ovanligt med NPF-diagnoser. Ett bra familjehem kan dock förändra allt. Jennie Blomstrand påpekar att en familjehemsplacering är en stor insats och en enorm förändring för barnet. Det är viktigt att allt landar rätt.

– Vi försöker alltid matcha rätt, säger hon. De barn och ungdomar som behöver placeras har helt olika behov och önskemål. Ibland får det till exempel inte finnas djur och andra barn, ibland är det tvärt om bra om det finns barn och djur.

Jennie Blomstrand, Parcer

Jennie Blomstrand

VD / Verksamhetsansvarig, Parcer

Foto: Siggi Holm

Ger stöd och utbildning

När socialtjänsten i någon kommun behöver göra en placering vänder de sig ofta till en familjehemskonsulent. Parcer är en sådan och de har verksamhet i Gävleborg, Södermanland och Västernorrland. De familjehem som Parcer anlitar får utbildning, handledning och stöd dygnet runt och de barn och unga som blir placerade erbjuds behandlingsinsatser av olika slag.

Familjehemmen ska stå för omsorgen och se till att barnet har det bra, men när barnet behöver någon form av behandling måste den hjälpen finnas på annat håll, säger Jennie Blomstrand.

Skolan skyddar

Parcer försöker se till att alla insatser kring barnen samordnas. Det är viktigt att barnet får en trygg miljö och ett sammanhang där såväl familjen som fritidsaktiviteterna och skolan fungerar. Ofta har skolgången varit lite trasig och lyckas man styra upp den är mycket vunnet.

– Skolgången fungerar ofta som en skyddsfaktor, säger Jennie Blomstrand. För familjehemmet kan det vara tufft att ta hand om ett utsatt barn, men man märker snabbt att man gör skillnad.

Insatserna kan ofta förändra livet för en annan människa.

Nästa artikel