Hem » Barnhälsa » Att vara familje- eller jourhemsfamilj kräver engagemang men ger mångdubbelt tillbaka
Sponsrad

Många barn och unga behöver vistas kortare eller längre perioder i en trygg familjemiljö och behovet av jour- och familjehem för barn och ungdomar runtom i landet är stort Att vara familje- eller jourhem är givande, utvecklande och ger dessutom en möjlighet att göra verklig skillnad i ett barn eller en ungdoms liv. Ett omfattande stödnätverk gör att man aldrig står ensam i sin roll som familje- eller jourhemsförälder.

Vi efterlyser kontinuerligt fler familjer i hela Sverige och kan erbjuda ett nära och kvalificerat stöd i form av familjehemskonsultenter och kontaktmannaskap, som även kan inkludera ett praktiskt stöd i vardagen. För att bli familjehem krävs inga specifika kvalifikationer eller någon särskild bakgrund, vi välkomnar alla som kan erbjuda en trygg och stabil familjesituation och det tid och engagemang som krävs att anmäla sitt intresse, säger Jessica Nyberg, verksamhetschef på NEB-teamet, som jobbar med familje- och jourhem för barn och ungdomar.

Stabilitet, trygghet, kärlek och omsorg

Familjer kan välja om de vill bli ett jourhem som tar hand om placerade barn under en kortare period eller ett familjehem som erbjuder en mer långvarig placering för ett barn. Man kan också välja om man vill ta hand om ett barn eller ett syskonpar samt vilken ålder som passar bäst in i familjekonstellationen.

− Självklart finns det även möjlighet att få kontakt med en familj som har egna erfarenheter av att vara ett familje- eller jourhem. Alla familjer som kan erbjuda stabilitet, trygghet, kärlek och omsorg kan bli familjehem, oavsett om de är en traditionell kärnfamilj, säger Jessica Nyberg.

Många familjer som öppnat upp sitt hem för ett barn eller en ungdom vittnar om att det ger otroligt mycket tillbaka att kunna erbjuda ett tryggt familjesammanhang till någon som verkligen behöver det.

− Man får ersättning för barnets omkostnader samt ett arvode om man exempelvis behöver vara hemma från jobbet mer än vanligt.

Vi erbjuder individuellt anpassat stöd för att våra familjehem ska ha bästa möjliga förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag.

– Våra erfarna konsulenter med olika spetskompetens finns exempelvis tillgängliga dygnet runt per telefon, säger Jessica Nyberg.

Nästa artikel
Hem » Barnhälsa » Att vara familje- eller jourhemsfamilj kräver engagemang men ger mångdubbelt tillbaka
Barnhälsa

Begreppet Ers Majestät Bebin myntades av Sigmund Freud i början av 1914. Han inspirerades av ett tidningsfoto, som visade hur poliser i London stoppade hästekipage och fotgängare för att bereda vägen för ett litet barn och hens nanny. Bilden demonstrerade att världen måste stanna upp för att barnet skulle kunna passera. Hen kräver att befinna sig i centrum för all uppmärksamhet från sin omgivning.

Människan är mycket omoget när den föds och har en  lång barndom framför sig för att barnet skall kunna utbilda sig till en samhällsmedborgare. Barnet är alltså under lång tid beroende av sina föräldrar, lärare och andra vuxna. Barnens rättigheter måste beaktas särskilt, inte minst nu under dessa pandemitider. Det är därför FN:s barnkonvention är så viktig.

Barnkonventionen, ett ramverk för barnen

Enligt artikel 2 i FN:s barnkonvension är alla barn lika mycket värda och ska ha samma rättigheter. Orsaken till att barn försummats genom århundraden är att deras människovärde betraktades som lägre. Efter Ellen Keys bok Barnets århundrade, som utkom år 1900 och också tack vare Pippi Långstrumps genomslag, började man på allvar inse värdet av att vara ett barn i sig och inte en miniatyr av en vuxen.

Barn ska inte skiljas från sina föräldrar, utom när det är nödvändigt för barnets bästa, enligt artikel 9. De bör ha ett hov omkring sig av vårdnadshavare., men inte för många. Förskolans stora barngrupper, maxtaxa med mera ligger inte i barnens intresse utan har införts i första hand för de vuxnas skull.

Pandemin har tvingat barn till att bli mer skärmberoende. Barn måste stimuleras tredimensionellt, motoriskt och få positiv feedback. Barn som får sagor berättade eller upplästa och sedan blir tillfrågade om innehållet blir mer fokuserade och kreativa när de kommit upp i skolåldern. Skolbarn bör uppmuntras att läsa böcker helst inte på läsplatta. Inlärningen blir effektivare om man läser pappersboksidor och skriver för hand för att  ”pränta in” bokstäverna i hjärnan.

Barnens rättigheter kommer först

Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet enligt artikel 12. Barnkonventionens påbud att respektera barnets rättigheter kan tolkas som att barn skall få bestämma själva vad de får göra. Men det påpekas också i artikeln att man måste ta hänsyn till barnets ålder och mognad. Barnets hjärna är inte riktigt mogen att välja och fatta beslut. Framhjärnan, som är sätet för exekutiva funktioner, blir fullt utvecklad först i 20 års ålder Man kan inte fråga en femåring om han eller hon vill gå till Junibacken eller Skansen eller om man skall semestra på Kanarieöarna eller i Grekland. Barnet blir mest förvirrat och föräldrarna vet oftast bäst vad barnet vill. Det är helt fel att vara kompis med barnen som föräldrar eller lärare.

Den viktigaste tillämpningen av barnkonventionen är att när man fattar beslut som beör barn måste det vara för för barnets bästa.

Stängning av skolor såsom nu under pandemin har inte varit för barnets bästa utan mest till för att skydda den vuxna befolkningen, vilket borde kunna ske genom mer aktiv smittspårning i skolorna och vaccinationer av lärare.

Hugo Lagercrantz

Hugo Lagercrantz

Prof. em. i barnmedicin.

Foto: Lennart Utgren

Stöd Barnforskningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Swish, 123 900 01 42.

Dela Dela
Nästa artikel