Hem » Barnhälsa » Att vara familje- eller jourhemsfamilj kräver engagemang men ger mångdubbelt tillbaka
Sponsrad

Många barn och unga behöver vistas kortare eller längre perioder i en trygg familjemiljö och behovet av jour- och familjehem för barn och ungdomar runtom i landet är stort Att vara familje- eller jourhem är givande, utvecklande och ger dessutom en möjlighet att göra verklig skillnad i ett barn eller en ungdoms liv. Ett omfattande stödnätverk gör att man aldrig står ensam i sin roll som familje- eller jourhemsförälder.

Vi efterlyser kontinuerligt fler familjer i hela Sverige och kan erbjuda ett nära och kvalificerat stöd i form av familjehemskonsultenter och kontaktmannaskap, som även kan inkludera ett praktiskt stöd i vardagen. För att bli familjehem krävs inga specifika kvalifikationer eller någon särskild bakgrund, vi välkomnar alla som kan erbjuda en trygg och stabil familjesituation och det tid och engagemang som krävs att anmäla sitt intresse, säger Jessica Nyberg, verksamhetschef på NEB-teamet, som jobbar med familje- och jourhem för barn och ungdomar.

Stabilitet, trygghet, kärlek och omsorg

Familjer kan välja om de vill bli ett jourhem som tar hand om placerade barn under en kortare period eller ett familjehem som erbjuder en mer långvarig placering för ett barn. Man kan också välja om man vill ta hand om ett barn eller ett syskonpar samt vilken ålder som passar bäst in i familjekonstellationen.

− Självklart finns det även möjlighet att få kontakt med en familj som har egna erfarenheter av att vara ett familje- eller jourhem. Alla familjer som kan erbjuda stabilitet, trygghet, kärlek och omsorg kan bli familjehem, oavsett om de är en traditionell kärnfamilj, säger Jessica Nyberg.

Många familjer som öppnat upp sitt hem för ett barn eller en ungdom vittnar om att det ger otroligt mycket tillbaka att kunna erbjuda ett tryggt familjesammanhang till någon som verkligen behöver det.

− Man får ersättning för barnets omkostnader samt ett arvode om man exempelvis behöver vara hemma från jobbet mer än vanligt.

Vi erbjuder individuellt anpassat stöd för att våra familjehem ska ha bästa möjliga förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag.

– Våra erfarna konsulenter med olika spetskompetens finns exempelvis tillgängliga dygnet runt per telefon, säger Jessica Nyberg.

Nästa artikel