Hem » Barn och unga » ”Skolan skyllde allt på mig” – om skolfrånvarons konsekvenser 
Sponsrad

Fortfarande saknar man samlad nationell statistik över skolfrånvaro. Samtidigt så nås Attention dagligen av allt fler samtal om barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som inte kan vara i skolmiljön. Familjer lever i en utsatt och isolerad situation där de möts av oförståelse, fördomar och okunskap. Skolsituationen leder ofta till att utmattning, utanförskap, skuldkänslor och självmordstankar drabbar barnen, visar Attentions rapport.   

Barnens röster   

”Jag blev utbränd och deprimerad och skolan skyllde allt som var svårt på mig”, berättar ett barn. I Attentions kommande rapport: Vägen tillbaka – från skolfrånvaro till skolnärvaro förmedlas röster från familjer med egen erfarenhet. Barnen berättar om bristande stöd, krav, ångest, att man saknar trygga relationer till vuxna och att skolmiljön gör dem utmattade. Unga beskriver hur de kraschat – när ensamhet, utanförskap, skuld och oro inför framtiden växer. Många barn kan efter år av bristande stöd, från skola och vård, inte längre närma sig skolmiljön och berättar att de inte längre vill leva.   

Kampen för stöd   

Kunskap kring skolfrånvaro och NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) är låg. Föräldrar kämpar för att skolan ska förstå, agera och se till barnets stödbehov. När skolan inte förmår att ta sitt ansvar hamnar ansvaret i föräldrarnas knä. Man påbörjar eller sätter in stöd för sent, samverkan mellan hem och skola brister och föräldrar vittnar om resursbrist och hög personalomsättning. I förlängningen kraschar ofta föräldrars ekonomi. Antingen på grund av sjukskrivning, för att de måste gå ner i arbetstid eller när lönen blir ersatt mot vård av barn (Vab).   

Susanne Berneklint
Projektledare Vägen tillbaka
Foto: Susanne Kronholm

”Kan inte pressa mer”  

Barnen har ofta utmattningssymptom och ökad suicidrisk. Föräldrarna balanserar skolplikten med barnets mående, samtidigt som de söker kunskap om rättigheter, stöd och skyldigheter. Frånvarosituationen innebär många kontakter med exempelvis skola, vård och socialtjänst. En familj hade 170 möten under ett år, där frågan om varför deras barn inte är i skolan står i fokus. Samtidigt som man ifrågasätter föräldraskapet.  ”Jag vill bara att det ska finnas en förståelse kring att jag inte kan pressa honom mer till att komma till skolan. Han vill ju ta livet av sig”, berättar en förälder.

Om Attention och projektet 

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och deras familjer. Attention driver det treåriga Arvsfondsprojektet Vägen tillbaka – från skolfrånvaro till skolnärvaro.  

Nästa artikel