Hem » Barn och unga » Elever med autism behöver få tillgång till individuellt utformat stöd i skolan
Barnhälsa

Elever med autism behöver få tillgång till individuellt utformat stöd i skolan

rusar i trappan
I samarbete med: Austism- och Aspergerförbundet
Foto: Privat
rusar i trappan
I samarbete med: Austism- och Aspergerförbundet
Foto: Privat

I våras presenterade Autism- och Aspergerförbundet en skolundersökning sin skolenkät 2020 som visar att skolfrånvaron bland elever med autism ökat från 52 till 56 procent sedan 2018. Eftersom det ofta saknas autismspecifik kompetens i skolan får inte alla elever det stöd de behöver. Många skolor missar också att eleven kan behöva stöd utanför klassrummet till exempel för att klara av det sociala samspelet med andra elever.

– Den höga frånvaron beror ofta på att lärarna saknar tillräcklig kompetens och rätt resurser för att kunna tillmötesgå behoven hos elever med autism. Av undersökningen framgår även att endast 37 procent av eleverna med autism når målen i engelska, svenska och matematik, en ökning med sju procentenheter på två år. Dessa siffror är självklart oroväckande och visar på tydliga brister i skolan, säger Agneta Söder, skolexpert på Autism- och Aspergerförbundet.

Efterlyser bredare kompetens kring autism

Eftersom autism kan ta sig många olika uttryck betonar hon vikten av ett individanpassat pedagogiskt stöd.

– För elever med autism, och särskilt de som är frånvarande från skolan, har Coronapandemin medfört nya möjligheter till digital distansundervisning. Jag hoppas att skolornas ökade digitalisering ska ge positiva effekter för dessa elever, framöver blir det förhoppningsvis lättare för elever med autism att vid behov beviljas ett individanpassat digitalt undervisningsupplägg, säger Agneta Söder.

Hon efterlyser en generellt sett bredare kompetens kring autism bland lärare och övrig skolpersonal. Specialpedagogiska skolmyndigheten kan bland annat erbjuda kostnadsfri kompetensutveckling med fokus på bland annat hur lärare kan och bör bemöta elever med autism.

Många flickor får vänta länge på diagnos

Undersökningen visar också att föräldrar till pojkar med autism generellt sett är mer nöjda med skolan än föräldrar till flickor med samma diagnos.

– En tredjedel av flickorna med autism får inte sin diagnos förrän i vuxen ålder, vilket får allvarliga konsekvenser på deras skolgång och psykiska hälsa. Det innebär i sin tur att flickor med autism får vänta längre på det stöd de behöver. Autism hos flickor uttrycker sig annorlunda än hos pojkar, utan diagnos finns risk att stöd i skolan uteblir eller blir felriktat i skolan.

Det kan också vara en förklaring till varför föräldrar till flickor är mindre nöjda med sina barns skolgång, säger Agneta Söder.

Läs mer här.

Nästa artikel