Hem » Vård och Omsorg » Samverkan över myndighetsgränserna minskar steget till arbetsmarknaden för samsjukliga
Tillbaka till samhället

Samverkan över myndighetsgränserna minskar steget till arbetsmarknaden för samsjukliga

samverkan och samarbete
samverkan och samarbete
Foto: Unsplash

Individer med samsjuklighet, alltså problematik med såväl missbruk och beroende som med psykisk ohälsa behöver ofta mycket stöd från flera olika myndigheter för att komma tillbaka till samhället. Det är viktigt att dessa individer får ett samordnat stöd som så småningom kan leda fram till ett jobb. Just arbete är på många sätt nyckeln till en återgång till ett normalt liv för många personer med samsjuklighet.

Regeringen tillsatte i somras en särskild utredare för att se över hur insatser för personer med samsjuklighet med missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos kan ske mer samordnat. Utredaren ska bland annat föreslå hur ansvaret kan samlas hos en huvudman.

– För att en person med samsjuklighet ska få det stöd som behövs för att komma tillbaka till arbetsmarknaden krävs ett samordnat stöd från socialtjänsten, Försäkringskassan, psykiatrin och Arbetsförmedlingen. De Samordningsförbund som finns runtom i Sverige har till huvuduppgift att samordna dessa myndigheters insatser, säger Ing-Marie Wieselgren, psykiatriker och nationell psykiatrisamordnare som arbetar på Sveriges Kommuner och Regioner med utvecklingsfrågor inom psykiatriområdet.

Forskning visar att personer som kan få behandling för sin psykiska ohälsa parallellt med insatser för sitt missbruk ofta uppnår de mest framgångsrika behandlingsresultaten.

Förstudie i samarbete med RISE

– När individen fått ordning på sin akuta problematik är arbete den absolut mest effektiva vägen till en återgång till samhället och ett mer normalt liv. Det ger ett socialt sammanhang, rutiner och känslan av att vara behövd. Genom att stötta individer i att komma in i och lära sig ett arbete på en arbetsplats de själva valt kan de så småningom bli allt mer självgående, säger Ing-Marie Wieselgren.

SKR har nyligen genomfört en förstudie tillsammans med forskningsinstitutet RISE kring hur Försäkringskassan, kommunerna och psykiatrin kan stötta fler samsjukliga individer till arbete.

– Med den här satsningen vill vi undanröja de hinder som finns för att få till en effektiv samverkan utifrån ett gemensamt mål, att skapa varaktig sysselsättning för personer som i många fall befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden, säger Ing-Marie Wieselgren.

Nästa artikel