Hem » Vård och Omsorg » Ren luft för ett friskare och längre liv
Förstärk Sveriges Äldreomsorg

Ren luft för ett friskare och längre liv

lufrenare från dinair
I samarbete med: DinAir
Foto: DinAir
lufrenare från dinair
I samarbete med: DinAir
Foto: DinAir

Ren luft är så viktigt att FN den 7 september 2020 införde ”Internationella dagen för ren luft för blåa skyar” och som årligen ska återkomma. Varje år dör flera miljoner människor i hjärt- och kärlsjukdomar och andra luftvägssjukdomar till följd av luftföroreningar.

De allra minsta partiklarna i luften kan förvärra exempelvis astma, kol och orsaka hjärt- och kärlsjukdomar med för tidig död. Det går att filtrera bort de ultrafina partiklar som annars andas ner i lungorna och går ut i blodet. Större partiklar fastnar i näsa och luftrör.

Därför är ren luft viktigt inomhus

– Särskilt för barn, vars lungor inte är fullt utvecklade, och för äldre är ren luft viktigt, berättar Fredrik Olsson, affärsområdeschef inom renrum på Dinair.

– Vi andas 15-25 kg luft dagligen beroende på fysisk aktivitet, dricker 2-3 liter vatten och äter 1 kg mat. Bra mat och rent vatten vill vi ju ha och då är det självklart att luften vi andas ska vara ren.

Dinair är en av Europas största tillverkare av luftfilter och luftrenare, sedan 2016 en del av AAF International med 100 års erfarenhet och ledande inom luftrening. Dinair tillverkar filter och luftrenare för operationssalar, äldreboenden, renrumsmiljöer, skolor etcetera.

– Beroende på hur vi bor är inomhusluften inte så ren som vi tror. 90 procent av tiden vistas vi inomhus, hemma, på jobbet etcetera.

Äldre och sköra kanske hela sin tid, och då är ren inomhusluft extra viktigt, säger Mårten Samuelsson, säljare inom komfortventilation på Dinair.

Renar luften från covid-virus

Äldreboenden, sjukhus och skolor ligger ofta inne i tätorterna med partiklar i luften från trafik och industri. Även om ventilation finns uppstår mängder av olika partiklar inomhus. Med pandemin har kraven på filtrering ökat, man börjar förstå vikten av bra filtrering. Särskilt viktigt nu är att filtrera bort covid-viruset.

– Våra filter i AstroPure är extremt renande, 99,995 procent av alla partiklar ner till 0,15 µm (1 µm = 1 miljondels meter). Ett hårstrå är 50-150 µm tjockt, pollen 5-50 µm, en bakterie 0,5-5 µm. Covidviruset mäter 0,15 µm och filtreras alltså bort, berättar Peder Bergin, produktansvarig inom komfortventilation på Dinair.

Dinairs luftrenare AstroPure är flyttbar och avsedd för lokaler där extra hög filtreringsprestanda krävs mot alla typer av kontaminering, inklusive virus. Så gott som alla luftföroreningar inomhus renas bort. Inbyggd UV-lampa oskadliggör de bakterier och virus som fastnar i filtret.

Luftrenaren ska placeras rätt i rummet, inte i ett hörn, därför är den flyttbar. Ju fler gånger luften omsätts i en lokal, desto renare blir den. I ett 80 m2 rum cirkulerar AstroPure luften 4-6 ggr/tim och rensar bort både partiklar och virus. Den är bra där många vistas på liten yta, till exempel i matsalar, väntrum och vaccinationscentraler, och är effektiv även mot säsongsinfluensan och vinterkräksjukan.

– På Nya Karolinska och Huddinge sjukhus används luftrenare i lokalerna där covidsjuka vårdas i syfte att skydda vårdpersonalen.

Nästa artikel