Hem » Vård och Omsorg » Ren luft för ett friskare och längre liv
Förstärk Sveriges Äldreomsorg

Ren luft för ett friskare och längre liv

lufrenare från dinair
I samarbete med: DinAir
Foto: DinAir
lufrenare från dinair
I samarbete med: DinAir
Foto: DinAir

Ren luft är så viktigt att FN den 7 september 2020 införde ”Internationella dagen för ren luft för blåa skyar” och som årligen ska återkomma. Varje år dör flera miljoner människor i hjärt- och kärlsjukdomar och andra luftvägssjukdomar till följd av luftföroreningar.

De allra minsta partiklarna i luften kan förvärra exempelvis astma, kol och orsaka hjärt- och kärlsjukdomar med för tidig död. Det går att filtrera bort de ultrafina partiklar som annars andas ner i lungorna och går ut i blodet. Större partiklar fastnar i näsa och luftrör.

Därför är ren luft viktigt inomhus

– Särskilt för barn, vars lungor inte är fullt utvecklade, och för äldre är ren luft viktigt, berättar Fredrik Olsson, affärsområdeschef inom renrum på Dinair.

– Vi andas 15-25 kg luft dagligen beroende på fysisk aktivitet, dricker 2-3 liter vatten och äter 1 kg mat. Bra mat och rent vatten vill vi ju ha och då är det självklart att luften vi andas ska vara ren.

Dinair är en av Europas största tillverkare av luftfilter och luftrenare, sedan 2016 en del av AAF International med 100 års erfarenhet och ledande inom luftrening. Dinair tillverkar filter och luftrenare för operationssalar, äldreboenden, renrumsmiljöer, skolor etcetera.

– Beroende på hur vi bor är inomhusluften inte så ren som vi tror. 90 procent av tiden vistas vi inomhus, hemma, på jobbet etcetera.

Äldre och sköra kanske hela sin tid, och då är ren inomhusluft extra viktigt, säger Mårten Samuelsson, säljare inom komfortventilation på Dinair.

Renar luften från covid-virus

Äldreboenden, sjukhus och skolor ligger ofta inne i tätorterna med partiklar i luften från trafik och industri. Även om ventilation finns uppstår mängder av olika partiklar inomhus. Med pandemin har kraven på filtrering ökat, man börjar förstå vikten av bra filtrering. Särskilt viktigt nu är att filtrera bort covid-viruset.

– Våra filter i AstroPure är extremt renande, 99,995 procent av alla partiklar ner till 0,15 µm (1 µm = 1 miljondels meter). Ett hårstrå är 50-150 µm tjockt, pollen 5-50 µm, en bakterie 0,5-5 µm. Covidviruset mäter 0,15 µm och filtreras alltså bort, berättar Peder Bergin, produktansvarig inom komfortventilation på Dinair.

Dinairs luftrenare AstroPure är flyttbar och avsedd för lokaler där extra hög filtreringsprestanda krävs mot alla typer av kontaminering, inklusive virus. Så gott som alla luftföroreningar inomhus renas bort. Inbyggd UV-lampa oskadliggör de bakterier och virus som fastnar i filtret.

Luftrenaren ska placeras rätt i rummet, inte i ett hörn, därför är den flyttbar. Ju fler gånger luften omsätts i en lokal, desto renare blir den. I ett 80 m2 rum cirkulerar AstroPure luften 4-6 ggr/tim och rensar bort både partiklar och virus. Den är bra där många vistas på liten yta, till exempel i matsalar, väntrum och vaccinationscentraler, och är effektiv även mot säsongsinfluensan och vinterkräksjukan.

– På Nya Karolinska och Huddinge sjukhus används luftrenare i lokalerna där covidsjuka vårdas i syfte att skydda vårdpersonalen.

Nästa artikel
Hem » Vård och Omsorg » Ren luft för ett friskare och längre liv
Sponsrad

”Vi kan skydda våra äldre genom att rena luften från virus”

Samtidigt som Sverige avvecklat många av de restriktioner som infördes med anledning av Corona-pandemin kommer rapporter om nya smittoutbrott på äldreboenden över hela landet. Detta trots en mycket hög grad av fullvaccinerade hos de äldre. En anledning kan vara en allt för låg vaccinationstäckning hos personalen. Finland befinner sig i en liknande situation med en ökad smittspridning på vårdhem.  

Utvecklingen visar att det inte går att slappna av. Det krävs i stället ett fortsatt och långsiktigt arbete med att minska risken för smittspridning. Många bra smittskyddsåtgärder genomförs också på landets äldreboenden.  Problemet är att det inte ger ett fullgott skydd mot en luftburen smitta. Ventilationen på äldreboenden är sällan så effektiv att det räcker för att reducera smittorisken.

”Gör luftrening till en del av smittskyddsprogrammen!”

– Det finns idag mycket forskning om luftburen smittspridning som visar hur viktigt det är att på ett effektivt sätt rena luften från virus. Det räcker inte med att säga att ventilationen ska klarar av det, för det gör den sällan. Jag vill i stället se att man kompletterar med luftreningsteknik som avdödar virus och att man gör tekniken till en del av smittskyddsprogrammen, säger leg. sjuksköterska Anna Adamsson på företaget Genano AB.

Anna Adamsson

Leg. sjuksköterska

Foto: Privat

Genanos teknik för luftrening har bland annat installerats på ett äldreboende i Gagnefs kommun. De positiva erfarenheterna därifrån skulle Anna Adamsson vilja föra ut brett till beslutsfattare inom svensk äldreomsorg.

Jag skulle också vilja se att forskningen får ett mycket starkare genomslag och verkligen leder fram mer kraftfulla smittskyddsåtgärder.

Anna Adamsson

– Att små viruspartiklar kan sväva flera timmar i luften gör det lättare att förstår den snabba smittspridning som vi idag tyvärr får se på många äldreboenden. Med en bredare användning av luftrening skulle situationen snabbt förbättras!

Nästa artikel