Hem » Vård och Omsorg » Modern äldrevård kräver specialistundersköterskor
Förstärk Sveriges Äldreomsorg

Modern äldrevård kräver specialistundersköterskor

I samarbete med: Nova Högskolecentrum
Foto: Pexels.
I samarbete med: Nova Högskolecentrum
Foto: Pexels.

Trivs du med ditt arbete som undersköterska inom äldrevården, men känner att du vill utvecklas och bredda dina kunskaper? Som utbildad specialistundersköterska öppnar sig många nya dörrar inom yrket.

Gudrun Arvidsson

Vårdlärare, Nova.

Foto: Curt-Robert Lindqvist

– Att arbeta inom äldreomsorgen är inte ett jobb som vem som helst kan göra. Det handlar inte bara om att städa, laga mat och klä på vårdtagare utan det är något av det mest komplexa man kan göra. För att arbeta som undersköterska inom äldrevården idag ställs det höga krav på kompetens och kunskap om äldre. Och vi behöver vi fler specialistundersköterskor för att höja kvaliteten på vården, säger Gudrun Arvidsson som är vårdlärare på utbildningsföretaget Nova och som själv har en yrkesbakgrund som både undersköterska och sjuksköterska.  Nova har sammanställt en skräddarsydd tvåårig specialistutbildning för undersköterskor som vill bredda sina kunskaper och specialisera sig inom äldrevård.

Läs mer om utbildningen här.

Rätt kompetens för att arbeta med modern äldrevård

I utbildningen till specialistundersköterska ingår kurser som bland annat ger fördjupade kunskaper om arbetsmetoder, sjukdomstillstånd och diagnoser. Man studerar också etik och bemötande och breddar sig när det gäller palliativ vård och omsorg. Efter examen öppnar sig nya arbetsmöjligheter och man kan arbeta inom alla områden i vården där man möter äldre. En del väljer att gå tillbaka till sina gamla arbetsplatser medan andra hittar nya arbetssammanhang. Oavsett vad man väljer efter avklarad utbildning är man väl rustad att möta de krav på kunskap och kompetens som modern äldrevård kräver.

Många arbetsmöjligheter

– Som specialistundersköterska kan man till exempel arbeta med att höja vårdkvaliteten på sin arbetsplats. Man kan leda förbättringsprojekt och införa nya metoder och handleda elever och kollegor.

Läs mer om utbildningen här.

Idag är det stor efterfrågan på specialistundersköterskor inom äldrevården. En specialistutbildning höjer statusen på yrket och skapar en tryggare och säkrare äldrevård, menar Gudrun Arvidsson.

 Stolt över sin yrkesroll

Bland sina elever har hon märkt att flertalet av studenterna har ändrat sin syn på äldre efter avslutad utbildning och att de har vuxit och utvecklats i sin yrkesroll.

– Många känner otrolig stolthet över sitt yrke. Som specialistundersköterska känner de att de har ett värde, att de är viktiga och att arbeta inom äldrevården kräver god kunskap och kompetens. Det skapar arbetsglädje och yrkesstolthet. Det är en utbildning som alla undersköterskor borde ha.

Mer nyfiken? Läs mer om utbildningen här.

Nästa artikel