Hem » Vård och Omsorg » Durewallmetoden – trygghet och säkerhet i äldreomsorgen
Sponsrad

Durewallmetoden är en väl beprövad metod under ständig utveckling. Det som aldrig ändras är den värdegrund den vilar på och metodens fundament; att arbeta med minsta möjliga kraft utan att tillföra skada eller smärta. Att skapa trygghet och främja individens möjlighet att nyttja sin fulla potential innebär att möta personen med mjukhet, värdighet och empati och att främja hens autonomi och integritet. 

Durewallmetoden

Metoden bygger på 10 vägledande principer som leder oss in i ett mjuk och kraftbesparande sätt att använda vår kropp och som också gör att vi möter kraft med mjukhet. När vi tränar oss på vår egen kroppsmedvetenhet och förmår att arbeta balanserat och avspänt så kan vi också erbjuda ett lugnt och trygghetsskapande kroppsspråk och mjuka händer i arbetet. 

Förflyttningskunskap 

Utbildning i förflyttningskunskap är inte bara tekniker. Det inkluderar en del förkunskaper som vi behöver för att kunna arbeta mjukt och kraftbesparande. Vi lär oss hur vi bemöter och visar omsorg om en annan människa och hens kropp med mjukhet och värdighet. I handkunskapen får vi träning i hur vi använder våra händer i medveten, positiv beröring och kommunikation.

Skapa trygga möten 

Våra utbildningar inom demensvården har ett mycket tydligt fokus på det förebyggande och empatiska förhållningssättet, vi möter känslan och inte beteendet. 

Om det händer att den demenssjuke kommunicerar ex. otrygghet med utagerande beteende behöver vi hålla fokus på att få personen att återfå lugn. Med respekt, mjuka händer, lugn andning, och balans får vi ett kroppsspråk som speglar lugn och bidrar till att deskalera situationen. Det behåller vi även om den demenssjuke tar tag i oss, ex i handleder, och gör oss fria med mjukhet.

Vi arbetar efter modellen FÖRE – UNDER – EFTER för att utveckla och individanpassa arbetssättet och bemötandet. 

Mer information och anmälan:

Nästa artikel