Hem » Vård och Omsorg » Bra vård för äldre sjuka finns tillgänglig
Sponsrad

Att hamna rätt i vården är både viktigt och avgörande. Som äldre är det bra att undvika besök på akutmottagning om det inte är nödvändigt då risken för oro och stress ökar vid byte av miljö. ASIH och geriatrisk vård finns tillgängligt som ett bättre alternativ.

Antalet fler som blir äldre ökar eftersom vi lever längre.

– Det är fler friska år men även fler sjukdomsår för de äldre. Att få rätt vård med en helhetssyn med specifik kompetens för de äldres behov av både behandling och omvårdnad är a och o. Äldre patienter har ofta fler bekymmer varför det är viktigt med en vård där det finns en helhetsbild över patientens hälsa, säger Maria Holmberg, vd på Praktikertjänst N.Ä.R.A. som har kombinationen av specialiserade slutenvårdsenheter och en stor öppenvårdsverksamhet.

En vård med helhetssyn gör att vårdinstansen har kännedom om bakgrund, socialt nätverk, fysisk- och kognitiva svårigheter och möjligheter, vilket ger ett bredare perspektiv och förutsättningar för god livskvalitet.

Ta kontakt via vårdcentralen

Bästa vägen att som äldre hamna rätt i vården är att först ta kontakt med sin vårdcentral. Vårdcentralen kommer sedan att kontakta rätt vårdinstans som kan bistå med den vård som behövs. Patienter med flera sjukdomar kräver mer komplex vård som har både bredd och djup och där patienten kan erbjudas inneliggande vård på tex en geriatrisk vårdavdelningen eller i hemmet via ASIH, avancerad sjukvård i hemmet.

– Patienter som haft stroke, hjärt- och kärlsjukdomar eller exempelvis varit med om höftoperation kan få fortsatt behandling och rehabilitering hos oss och sedan även i hemmet efter utskrivningen. Det är lika viktigt att det fungerar efteråt, så att patienten känner sig trygg även när det akuta skedet är över.

Maria Holmberg, VD, Praktikertjänst N.Ä.R.A Charlotte Julius, verksamhetschef, Dalengeriatriken. Foto: Praktikertjänst N.Ä.R.A

Närstående behöver vara med i planeringen

Det är viktigt att närstående är med i planeringen för hemgång under vårdtiden.

– Ställ frågor som närstående. Du har rätt att få information. Det bästa är om närstående är med i hela processen eftersom de ofta känner patienten bäst och kan ge viktig information. Anhöriga kan se hur den äldre/sjuke mår och de är i de flesta fall den närmaste kontakten, säger Charlotte Julius, verksamhetschef Dalengeriatriken.

Trygghetskvitto

Charlotte Julius berättar vidare att många anhöriga känner en trygghet när patienten befinner sig på sjukhuset men att de ofta känner oro inför utskrivningen.

– Vi genomför exempelvis dagliga samtal med patienter och anhöriga för att berätta vad som händer. Vi arbetar också med något vi kallar för Trygghetskvitto. Det beskriver vad som hänt under vårdtiden och vart man ska vända sig om något uppstår. Om vi ser att det finns ett utökat behov av uppföljning så kontaktar vi även patienten dagarna efter utskrivningen. Återkopplingen vi får från anhöriga och patienter är god och väldigt många uppskattar uppföljning av patientenens hälsa och tillstånd, avslutar Charlotte Julius.

Faktaruta

– Praktikertjänst N.Ä.R.A. AB är ett helägt dotterbolag i Praktikertjänst AB, som är Sveriges äldsta vårdföretag inom privat entreprenörsdriven hälso- och sjukvård.
– Praktikertjänst N.Ä.R.A. AB bedriver geriatrisk vård vid Dalengeriatriken och Handengeriatriken samt har ASIH-verksamheter i södra, västra och norra delen av Stockholms län. Vi har även tre specialiserade palliativa vårdavdelningar. Basal hemsjukvård, öppenvårdsrehab, vårdcentral samt två minnesmottagningar ingår också i bolaget. 
– Vi arbetar utifrån modellen patientnärmre vård som bygger på ett utvecklat teamarbete och där vi lägger stor vikt vid patientens delaktighet.
– Våra verksamheter är HBTQ-certifierade och våra värderingar bygger på tillgänglighet, respekt, ansvar, kompetens och omtanke.
– Vårt huvudkontor och en stor del av vår geriatriska verksamhet finns på Dalens sjukhus i södra Stockholm. 

Nästa artikel