Hem » Vård och Omsorg » Äldreomsorgen stärks i historisk satsning
Förstärk Sveriges Äldreomsorg

Äldreomsorgen stärks i historisk satsning

Foto: Unsplash

Äldre ska ha förutsättningar att fortsätta vara självständiga så långt upp i åldern som möjligt. Och alla förtjänar en trygg ålderdom. Det säger socialminister Lena Hallengren.

Lena Hallengren

Socialminister

Foto: Kristian Pohl / Regeringskansliet

Regeringen och samarbetspartierna vill se en permanent förstärkning till kommunernas äldreomsorg med fyra miljarder varje år. Under 2021 blir tillskotten ännu större, totalt 7,4 miljarder kronor. Det är den största nationella satsningen på svensk äldreomsorg någonsin och innebär bland annat en stor satsning på att utbilda vårdbiträden till undersköterskor inom det så kallade Äldreomsorgslyftet.

Personalens kompetens är helt avgörande för vilken kvalitet som den som får hemtjänst eller bor på ett äldreboende får, konstaterar socialminister Lena Hallengren och fortsätter: 

– Det här är något som för länge fått stå tillbaka. Men personalen behöver vettiga villkor och relevant utbildning. När de har goda förutsättningar att göra sitt jobb så kan de lyssna in de äldre och ge dem jämlika och goda möjligheter till livskvalitet och en trygg ålderdom. Så hänger arbetsmiljö och kvalitet ihop.

Teknik som hjälpmedel

Välfärdsteknik kan bidra till livskvalitet, trygghet och självständighet om den är lättanvänd och tillgänglig för både personal och äldre. 

– Rätt använda kan exempelvis trygghetskameror och medicinpåminnare bidra till att personalen kan lägga mer tid på aktiviteter som ger mer.

Stöd till självständighet

Vi i Sverige blir allt äldre och håller oss friskare längre. Äldreomsorgen måste därför inte bara byggas ut, utan också utvecklas. 

– Alla har rätt till en bra omsorg med kvalitet. Och livskvalitet kan betyda så många olika saker, beroende på vem du är.

Jag gillar att använda ordet egenmakt – att samhället inte bara ger olika insatser, utan på riktigt stärker oss till att själva kunna och våga mer. Här har framtidens äldreomsorg en jätteviktig roll att spela.

Nästa artikel