Hem » Neurologiska diagnoser och psykisk hälsa » ECPAT hjälper föräldrar att ta de svåra samtalen med sina barn
Sponsrad

– Föräldraskap innebär ibland svåra samtal, så hymla inte med sanningen om farorna på nätet. Det viktiga är att visa intresse och dela allt det där roliga som finns på nätet, men också att informera om riskerna. Trygga barnet i att komma till dig som förälder, oavsett vad som händer, säger Isabella Kim, barnrättsjurist på ECPAT.

Barn utsätts allt oftare och allt tidigare för risker på nätet. Där det finns barn, där finns det också förövare som söker kontakt i sexuellt syfte, som kränker och begår allvarliga övergrepp. Föräldrar och andra viktiga vuxna i barns närhet spelar en viktig roll när det gäller att förmedla nödvändig kunskap och färdigheter för att skydda barn. På ECPAT har man länge sett ett behov av en särskild föräldralinje. Den realiseras nu genom ett stödpaket i form av hjälp och vägledning.

Samtal är ett bättre skydd än förbud och ilska

Verktygslådan föräldrar får genom Föräldrahjälpen innehåller både förebyggande tips och råd – såsom hur man pratar med små barn om kroppslig integritet eller kunskap kring risker på nätet – och vägledning i hur man på bästa sätt kan ge stöd till ett barn när något har hänt. Det är vanligt att barn som blivit utsatta på nätet känner skam och skuld. Som förälder är det viktigt att lyssna på barnet och lägga skulden där den hör hemma, dvs. hos förövaren. Förbud, hot och begränsningar av dator och surf fungerar generellt sett inte bra för att skydda barn på nätet – snarare tystar det barnet.

Våga prata om riskerna, precis på samma sätt som man pratar om hur man navigerar på ett säkert sätt i trafiken. Låt barnet visa dig sina spel och appar och försök förstå det som är roligt. Det är din skyldighet som förälder att skapa trygghet. Lägg tidigt grunden för samtal, tillit och engagemang, säger Isabella.

Barns 10 budord

 1. BLI INTE ARG
  Ilska leder inte till något bra. Tvärtom skapar den distans mellan dig och ditt barn.Var lugn och stötta barnet istället.
 2. SKULDBELÄGG OCH DÖM INTE
  Barnet mår redan dåligt, trots att det inte är hens fel.
 3. BARA FINNS DÄR
  Överreagera inte. Lyssna på barnet och försök förstå. Var på barnets sida.
 4. HJÄLP TILL SÅ MYCKET DU KAN
  Exempelvis med att polisanmäla, blocka eller något annat som barnet uttrycker.
 5. STRAFFA INTE
  Att ta mobilen eller radera appar hjälper inte barnet. Det leder bara till att barnet inte vänder sig till dig igen.
 6. PRATA
  Diskutera med barnet om hur hen kan undvika liknande situationer.
 7. SNOKA INTE
  Alla har rätt till privatliv och det måste respekteras. Fråga istället för att spionera.
 8. VISA KÄRLEK
  Få barnet att förstå din drivkraft: kärlek oavsett vad som händer.
 9. BLI INTE ARG
 10. BLI INTE ARG
  Denna punkt tål att upprepas.

Om ECPAT Sverige
ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. Arbetet sker på flera olika sätt och tillsammans med myndigheter, företag och andra organisationer, i Sverige och globalt. Opinions- och påverkansarbetet mot beslutsfattare är en viktig del av ECPATS verksamhet, men även det dagliga operativa arbetet:

Ditt ECPAT: Tel: 020-112 100

ECPAT Föräldrahjälpen: Tel: 020- 111 33 44

Nästa artikel