Hem » Kvinnors Hälsa » Migränhjälpen möjliggör specialistvård och adekvat behandling för migränpatienter i hela landet
Sponsrad

Migrän, som drygt 1,4 miljoner svenskar lider av är mer än bara ”lite huvudvärk” och leder till produktionsbortfall som beräknas kosta samhället årligen cirka 5 miljarder. Genom den digitala specialistvårdgivaren Migränhjälpen får patienter, oavsett hemvist, neurologisk bedömning av sina besvär samt löpande stöd, rådgivning och behandling för att både förebygga och lindra anfallen.

Ett migränanfall är ett mycket handikappande tillstånd med intensiv huvudvärk, ljus- och ljudkänslighet, illamående som följd. Ofta förvärras anfallet av rörelse vilket tvingar patienten till sängliggande tillstånd i ett mörkt rum från timmar upp till flera dagar i sträck. Enligt Världshälsoorganisationen är kronisk migrän en av de mest funktionsnedsättande sjukdomarna i världen, på samma nivå som tetraplegi (förlamning i armar och ben) och psykossjukdomar. I Sverige finns ungefär 200 000 personer med kronisk migrän, dvs som har huvudvärkssymptom minst 15 dagar per månad.

Brist på neurologer och långa väntetider

Många patienter vittnar om en lång kamp, inte bara mot en svår sjukdom utan även mot sjukvården med till exempel långa väntetider och en stor brist på neurologer. I vissa regioner tas migränpatienter bara emot i begränsad omfattning eller inte alls. Det innebär att endast en bråkdel av de svårast sjuka med migrän får tillgång till den specialistvård med förebyggande insatser, medicinering eller symtomhämmande behandling som de har rätt till.

–Jag har vid flera tillfällen mötts av patienter som kämpat med sin migrän i upp emot 30–40 år. Utöver de typiska symtomen, kan kronisk migrän även ha stark inverkan på den psykiska hälsan och ta sig i uttryck i form av depression och ångest. När man får höra att patienten fått livet tillbaka och även blivit av med andra relaterade sjukdomar efter att hittat och fått hjälp av Migränhjälpen blir det tydligt hur viktigt vårt arbete är, säger Åsa Cidh, Chefsläkare på Migränhjälpen.

Åsa Cidh

Chefsläkare, Migränhjälpen

Foto: Migränhjälpen

Vårdval Region Stockholm och egen fysisk mottagning

Sedan starten år 2020 har mer än 5 500 patienter fått hjälp med sina besvär. Väntetiden är ofta bara ett par dagar och teamet består av ett tjugotal neurologer och smärtspecialister. Redan i dagsläget erbjuder Migränhjälpen vissa fysiska besök i Stockholm, och från och med december i år kommer Migränhjälpen genom att blivit inkluderad som specialiserad neurologimottagning i Region Stockholms vårdval även kunna ta emot remisser till deras första egna fysiska mottagning som öppnar i Karolinska universitetssjukhusets tidigare lokaler.

Nästa artikel