Hem » Kvinnors Hälsa » Kvinnosjukvården måste prioriteras
Sponsrad

Sverige är i mångt och mycket ett jämställt land. Vi har kommit långt på många områden. Men det behöver göras mer, inte minst inom kvinnosjukvården. Det måste ske på nationell nivå för att vården ska vara jämlik över hela landet. Därför vill vi förstatliga vården för att alla, oavsett var man bor, ska ha tillgång till god vård. I Stockholm arbetar vi kristdemokrater aktivt med att förbättra vården för kvinnor och här finns högklassig och avancerad vård. Vi har gjort flera satsningar som gör skillnad på riktigt.

Désirée Pethrus

Gruppledare Kristdemokraterna Region Stockholm

Foto: KD Stockholm

Idag drabbas 100 000 kvinnor i Sverige av endometrios. I Stockholm erbjuder vi avancerad kirurgi för att behandla svår endometrios.

Förbättrad förlossningsvård

Vi kristdemokrater har också länge uppmärksammat att förlossningsvården måste förbättras. I Region Stockholm inför vi nu därför modellen ”en barnmorska per födande kvinna” vilket innebär en trygghet med ett team som följer kvinnan genom både graviditet och förlossning. För barnmorskorna blir det också en bättre arbetsmiljö då mer resurser tillförs förlossningsvården.

Karriärmöjligheter inom vården

De flesta som arbetar inom förlossningsvården är också kvinnor och deras möjlighet att kunna utvecklas på sin arbetsplats är nödvändig. Karriärmöjligheter i vården är en viktig komponent. Därför har vi kristdemokrater satsat på fler specialister i vården. Fler sjuksköterskor och undersköterskor ska kunna vidareutbilda sig till barnmorska eller specialistsjuksköterska/specialistundersköterska på arbetstid med bibehållen lön.

Vi utrotar livmoderhalscancer

150 kvinnor per år dör varje år av livmoderhalscancer i Sverige och nu kan cancerformen utrotas. Därför genomför vi en catch-up vaccination för alla kvinnor mellan 22–26 år för att utrota cancern. Vi har gjort mycket, men vi vill mer. Det är större chans att överleva cancer ju tidigare det upptäcks. Därför är till exempel mammografi avgörande för upptäckten av bröstcancer. Därför vill vi se fler mammografimottagningar för att det ska vara mer tillgängligt, inte minst i områden där färre deltar i mammografi. Vi vill också höja ålderstaket för mammografi. Idag har man rätt till mammografi till man är 74 år. Vi lever allt längre och därför behöver åldern också höjas.

Rätt vård i tid

Var man bor eller hur gammal man är ska inte avgöra ens chanser att få rätt vård i tid. Därför lyfter jag och prioriterar kvinnovården i min roll som vårdutvecklingsregionråd. Vi behöver få en mer jämlik vård i hela landet, oavsett om man bor i Kiruna, Örebro eller i Stockholm. Ingen kvinna ska behöva lida i tysthet. Varje kvinna ska kunna lita på att när man är som svagast då är vården som starkast.

Nästa artikel