Hem » Kvinnors Hälsa » Kvinnor är mer utsatta för psykisk ohälsa
Kvinnors Hälsa

Kvinnor är mer utsatta för psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är den största anledningen till sjukskrivning i Sverige. Kvinnor är mer drabbade än män av stressrelaterade besvär, ångest och depression.

2006 blev psykisk ohälsa den ledande orsaken till sjukskrivning i Sverige. Tidigare var det smärtrelaterade besvär som toppade sjukskrivningsstatistiken. I Sverige är en av två drabbade av psykisk ohälsa, direkt eller genom en nära anhörig.

– Psykisk ohälsa ökar mest bland unga kvinnor och bland kvinnor i åldrarna 30-45 år. Vanligaste besvären är ångest och depression, säger Lena Flyckt, psykiatriker och docent på Karolinska Institutet. Sedan 2 år är hon också vice ordförande för Psykiatrifonden.

Självmorden minskar dock i alla grupper utom bland just unga tjejer. Den ökande användningen av antidepressiva har troligen haft positiv effekt på antalet självmord.

Många unga tjejer söker inte hjälp troligen på grund av skam och skuldkänslor

– Många unga tjejer söker inte hjälp troligen på grund av skam och skuldkänslor men också för att psykiatrin och primärvården har svårt att ta hand om den ökande ohälsan, säger Lena Flyckt.

Söker inte hjälp

Stigmatiseringen av psykisk ohälsa gör att individer, särskilt unga, inte söker hjälp tidigt i förloppet. Öppenheten har ökat i viss mån men fortfarande  är psykisk ohälsa något som allmänheten har fördomar om. Särskilt när det gäller schizofreni.

– Media fortsätter koppla ihop schizofreni med våldsdåd trots att forskningen visar att det är missbruk, personlighetsstörningar och bristande impulskontroll som är riskfaktorer för våld, inte schizofreni, säger Lena Flyckt.

Kvinnor upplever mer stress i vardagen än män. Trots att Sverige är ett jämställt land har kvinnor oftare ett arbete där möjligheten att påverka dess utformning är liten, ofta inom offentlig sektor. Dessa arbeten innebär fler sjukskrivningar med stressrelaterade diagnoser.

Skolhälsovården bör satsa på psykolog, kurator och skolsjuksköterska samt tillgång till psykiater

– En viktig orsak till jämställdheten mellan könen har varit den generösa barnledigheten och de öronmärkta pappamånaderna. Denna positiva utveckling har dock inte inneburit att stressen för kvinnor har minskat, snarare tvärtom. Att både upprätthålla ett arbete och familj kan tangera gränsen för många när kvinnorollen fortfarande innebär dubbelarbete, säger Lena Flyckt.

Satsa där vi kan hjälpa

För tidig upptäckt av psykisk ohälsa bland unga, speciellt unga kvinnor, bör man satsa på skolhälsovården och lärarna. Skolhälsovården bör satsa på psykolog, kurator och skolsjuksköterska samt tillgång till psykiater. Dessa ska samarbeta med lärarna som bör få utbildning och handledning i frågan. Förändringarna kräver resurser men de skulle med all sannolikhet innebära en hälsoekonomisk nettovinst anser Lena Flyckt.

Nästa artikel