Hem » Kvinnors Hälsa » Har du mensmigrän?
Sponsrad

Får du svår huvudvärk i samband med mens? Då är du är inte ensam. Nästan hälften av alla kvinnor med migrän lider av mensmigrän.

 I fertil ålder är migrän tre gånger vanligare hos kvinnor än män. Ofta minskar migränen under graviditet och efter klimakteriet. Trots att de kvinnliga könshormonernas variation under menscykeln kan ha inverkan på migrän hos majoriteten av alla migränpatieter, så har alla läkemedel utvecklats för att behandla den migrän som är densamma hos män och kvinnor. Man har inte tagit hänsyn till den stora variation in kvinnors hormonmönster som kan vara en viktig faktor, inte minst vid mensmigrän.  

Ett vanligt problem för kvinnor med mensmigrän är att allmänläkare många gånger inte känner till diagnosen. De ställer frågor kopplade till vanlig migrän, om illamående, känslighet för ljud och ljus. Men de frågar inte när smärtan kommer i relation till mens. Den frågan kan göra stor skillnad.  

Mensmigrän ofta värre och mer långvarig än annan migrän. Om läkaren inte ser sambandet mellan när migränanfallen och när mens kommer blir diagnosen inte rätt, förklarar Märta Segerdahl, medicinskt ansvarig på Asarina Pharma 

Hur behandlar man? 

Dagens migränbehandlingar behandlar först och främst huvudvärkssymtomen. Det finns få förebyggande behandlingar som fungerar väl. Just mensmigrän har visat sig vara mycket svårbehandlad*. Där har vanliga receptfria värktabletter ingen större inverkan.

Migränhuvudvärk  beror på att blodkärlen runtomkring hjärnan vidgas . Medicinering med triptaner, som drar ihop blodkärlen, kan hjälpa, men effekten håller endast i sig några timmar, sedan är mensmigränen tillbaka – ofta mer intensiv.  Också andra migränsymtom är kvar. Principen för den nya behandlingsmetoden som vi just nu undersöker bygger just på att kvinnans hormonnivåer fluktuerar påtagligt under menscykeln. Om vi kan reglera effekten av dessa hormonvariationer, utan att påverka hormonerna, tror vi att vi kan förebygga anfall av mensmigrän.

Andra alternativ 

Man har försökt behandla mensmigrän med hormoner såsom p-piller, men smärtan kommer när du har ett uppehåll i kartan. Ett annat alternativ är tabletter som undertrycker hormonproduktionen. Effekt uppnås, men vad gör kvinnan när hon vill bli gravid?

 De nya CGRP-antikroppsmedlen förhindrar också kärlvidgning och lindrar . De fungerar bra för många och är en mer långverkande form av symptomatisk behandling. Men de förebygger inte migränattacker. 

Ökat fokus 

Nyligen har uppmärksamheten ökat på just mensmigrän. Man letar orsakssamband i kvinnans normala förändringar i hormonnivåer och provar  nya behandlingsmetoder.

Det är viktigt att söka hjälp och öka uppmärksamheten. Omedvetenheten är stor, även bland läkare. Kryssa dina migrändagar och mensdagar i en dagbok och visa din läkare. Då har du större möjlighet att få rätt diagnos och behandling. Var även med i läkemedelsstudier och bidra till din egen och andras framtida behandling. 

Läs mer om Mensmigrän här.


*American Migraine Foundation

Nästa artikel