Hem » Kvinnors Hälsa » Effektiv behandling av ätstörningar nu på Sophiahemmet
Annons

Effektiv behandling av ätstörningar nu på Sophiahemmet

sophiahemmet ätströningar
sophiahemmet ätströningar

För 25 år sedan tog Cecilia Bergh emot sin första anorexipatient. I dag är hennes Mandometermetod den behandling som visat sig vara mest effektiv vid ätstörningar. Nu öppnar Mando en klinik vid Sophiahemmet.

Den första patienten fick Cecilia Bergh 1993 – en svårt sjuk 17-årig flicka som vägde knappt 30 kilo, hade ångest och självmordstankar. Efter tre månaders ätträning och lugnande behandling i värme kunde flickan flytta över till öppenvården och slutligen skrivas ut.

– I dag är hon en framgångsrik jurist, säger Cecilia Bergh som började forska om ätstörningar för 30 år sedan.

Forskningen gav ny behandlingsmetod

Hon och forskarkollegan Per Södersten upptäckte att personer med anorexi och bulimi har ett felaktigt ätbeteende som gör att kroppens hunger- och mättnadssignaler blir störda. Tillsammans utvecklade de Mandometermetoden, som lär patienterna att äta rätt.

I behandlingen används en Mandometer, en elektronisk våg kopplad till en smarttelefon. Den registrerar hur patienten äter och ger feedback på hastighet och mängd. Patienten kan själv jämföra det mot en normalkurva och anpassa sitt ätande till den.

– Statistiken visar att 75 procent av våra patienter blir symtomfria och av dem är 90 procent friska också efter fem år, berättar Cecilia Bergh.

Den höga aktivitetsnivån är ett tvång som de själva inte kan kontrollera.

Personer med anorexi äter inte bara lite, de tränar också mycket. Den höga aktivitetsnivån är ett tvång som de själva inte kan kontrollera. Därför ingår i behandlingen också att de får vila en halvtimme i ett 35 grader varmt rum efter varje måltid.

– Värmen gör att den fysiska aktiviteten minskar, ångesten försvinner och det blir lättare att gå upp i vikt.

Ny klinik på Sophiahemmet

I dag har Cecilia och hennes team behandlat över 1 500 patienter med ätstörningar till symptomfrihet. Behandlingen har fått erkännande i stora delar av vården och Mando vann 2018 upphandlingen för hela Region Stockholm och är nu den största behandlingsverksamheten i Sverige.

– Min förhoppning är att vi ska kunna arbeta mer förebyggande och på så sätt undvika att barn och ungdomar utvecklar ett stört ätande. Vem vet, kanske kommer det att gå att köpa en Mandometer på apoteket, säger Cecilia Bergh.

Faktaruta

Mandometerkliniken vid Sophiahemmet tar emot patienter från hela Stockholms län. De kan söka själva via egen anmälan, så kallad egenremiss, via Mandometerklinikens hemsida.

Även patienter utanför Stockholm är välkomna, men de måste remitteras via läkare i sitt eget landsting. Kliniken har en slutenvårdsavdelning för 16 patienter, samt en öppenvårdsmottagning som kan ta emot 40 patienter varje dag

Nästa artikel