Hem » Kvinnors Hälsa » Det finns hjälp att få för kvinnor med hormonbesvär
Kvinnors Hälsa

Det finns hjälp att få för kvinnor med hormonbesvär

heidi stensmyren svenska läkarförbundet
heidi stensmyren svenska läkarförbundet
Foto: Svenska Läkarförbundet

Många kvinnor som befinner sig i klimakteriet har symptom, exempelvis vallningar och svettpåslag, som är underbehandlade. Hormonbehandling och regelbundna läkarbesök hos en gynekolog kan minska besvären och öka livskvaliteten avsevärt. Trots det undviker många kvinnor med klimakteriebesvär att söka läkarhjälp.

– Klimakteriebesvär, såsom vallningar och svettpåslag, kan vara mycket besvärande i vardagen. Andra vanliga medicinska problem i samband med klimakteriet är torra slemhinnor och klåda i underlivet, återkommande urinvägsinfektioner och svampinfektioner. Problemen kan pågå relativt länge och kan få stora konsekvenser för kvinnors dagliga liv och hälsa, säger Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges Läkarförbund.

Små insatser kan göra stor skillnad

Många kvinnor upplever det som svårt att få en tid hos en gynekolog för att få hjälp med sina klimakterierelaterade besvär, vilket har förvärrats i samband med Coronapandemin. Heidi Stensmyren anser att sjukvården bör prioritera den här typen av förebyggande insatser, inte minst eftersom en stor grupp kvinnor kan få avsevärt bättre livskvalitet med relativt små medel. Det rör sig om relativt små medicinska insatser som gör verklig skillnad för den enskilda kvinnan. I slutändan handlar det om att främja folkhälsan bland kvinnor.

Var inte rädd för hormonbehandling

Samtidigt florerar många myter kring hormonbehandling, den vanligast förekommande behandlingsformen i samband med klimakterieproblematik.

– En myt är att östrogenbehandling kan öka risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom. Nya och omfattande studier har dock tvärt om visat att hormonbehandling har en skyddande effekt på hjärta och kärl. Kvinnor som påbörjar substitution i tid har minskad risk för hjärtinfarkt. Risk för bröstcancer har efter långtidsstudier också visat sig vara så låg att fördelarna med hormonbehandling överväger. Jag tycker därför inte att kvinnor bör vara rädda för hormonbehandling i samband med övergångsåldern, säger Heidi Stensmyren.

Uppsök gynekolog vid symptom

Hon uppmanar alla kvinnor som fyllt 45 att besöka en gynekolog minst en gång per år. 

– Tveka inte att kontakta en gynekolog om du upplever vallningar och svettpåslag som ett problem och hinder i ditt liv. Det finns hjälp att få, ingen kvinna ska behöva stå ut med den här typen av problem, helt i onödan. Klimakteriebesvär är helt naturligt och absolut inget att skämmas för, avslutar Heidi Stensmyren.

Nästa artikel