Hem » Hudvård » Hudsjukdomarna som kan ge samsjuklighet
Hudvård

Hudsjukdomarna som kan ge samsjuklighet

Foto: Privat

Studier visar att personer med psoriasis och atopiskt eksem löper större risk för att drabbas av andra sjukdomar.

Den förstnämnda kan utveckla diabetes, depression, fetma, hjärt- och kärlsjukdomar, den andra depression och neuropsykiatriska sjukdomar som ADHD.

Vi ser över helheten 

– Det är viktigt att det kommer fram att kroniska inflammatoriska hudsjukdomar som proriasis och atopiskt eksem löper stor risk att drabbas av både inflammatoriska och andra sjukdomar. Kunskaperna är nya och sjukvården kanske missar detta, då man inriktar sig på att ta hand om huden.

”Nästa år kommer ett vårdprogram för psoriasis”

Går man i obehandlat tillstånd så triggar det igång systemet mer. Vi behöver bättre verktyg att tidigt diagnostisera samsjukligheten så vi kan erbjuda adekvat vård. Nästa år kommer ett vårdprogram för psoriasis där hänsyn tas till samsjukdomar. På min klinik försöker vi se till helheten, säger Amra Osmancevic, hudläkare inom Västra Götalandsregionen.

Psoriasispatienter har också problem i leder, muskelfästen och ökad risk för inflammatoriska tarmsjukdomar. Observationsstudier visar att atopiskt eksem som är den vanligaste hudsjukdomen, som debuterar tidigt, är stigmatiserande för barn i känslig ålder som tonåren. Detta påverkar deras livskvalitet på olika sätt. I båda fallen är risken stor, cirka 30 procent, att depression och ångest bryter ut. 

Miljön påverkar 

I västvärlden ökar atopiskt eksem mest, cirka 20 procent av alla barn har det idag i Sverige. Främst är det biologiska genetiska faktorer som ligger bakom ökningen men miljön påverkar också.

– En hypotes varför det ökar i västvärlden kan vara livsstil inklusive stress, som är en faktor som påverkar immunförsvaret. 

Förekomsten av psoriasis varierar stort i världen. I USA och Europa är den mer spridd, cirka två till fyra procent, jämfört med i Japan (<1% ) och bland aboriginer i Australien (0%). I Afrika förekommer den mer på östkusten än västkusten.  

”Att genetiken spelar stor roll visar forskningen på tvillingar.”

– Att genetiken spelar stor roll visar forskningen på tvillingar. Om psoriasis eller atopiskt eksem bryter ut hos enäggstvillingar finns i 70 procent av fallen sjukdomen hos båda. Jämfört med tvåäggstvillingar är motsvarande siffra 20 procent. Det talar för att det krävs en särskild genetisk bakgrund för att utveckla inflammatoriska och immunmedierade sjukdomar.

Nästa artikel