Skip to main content
Hem » Din hud » Om atopisk dermatit
Din hud

Om atopisk dermatit

atopisk dermatit
atopisk dermatit
Foto: Shutterstock

Atopisk dermatit (atopiskt eksem) drabbar 15-30 procent av barn och upp till 10 procent av vuxna. Denna kroniska sjukdom debuterar oftast före 2 års ålder. Atopisk dermatit karaktäriseras beroende på ålder. Under spädbarnsfasen (0-2 år) sitter eksemen främst i ansiktet, på kinder och längst armar och bens sträcksidor. Under barnfasen (2-12 år) har eksemen istället förflyttat sig till böjvecken. När man slutligen når vuxenfasen (> 12 år) har eksemen ofta en tendens att sitta på huvud, hals och händer. Gemensamma symtom oavsett ålder är dock torr hud och svår klåda. Det finns ingen enskild enkel orsak till atopisk dermatit Flera medfödda och förvärvade faktorer samspelar med varandra för att ge sjukdomen, så som bristande funktion i immunförsvaret och i hudbarriären. Defekten i hudbarriär gör att vi inte kan behålla fukt som en normal hud kan. Följden blir en torr hud som lätt spricker och är därmed mer receptiv för allergener och bakterier som gör att inflammation uppstår.

Sophie Vrang

Ordförande Atopikerna

Foto:  Jens Solvberg 

Atopisk dermatit kan variera i svårighetsgrad, men uppskattningsvis lider cirka 7 procent av den svårare formen. Dock har studier visat att oavsett milda, måttliga eller svåra atopiska eksem så lider denna patientgrupp av en sämre livskvalitet än de med andra kroniska sjukdomar såsom epilepsi, insulinbehandlad diabetes, astma eller psoriasis.

Atopisk dermatit behandlas först och främst utifrån att dämpa inflammationen i huden. Basen är en god egenvård, patientutbildning och mjukgörande krämer för att senare erbjuda topikala kortisonkrämer, ljusbehandling, medicinska bad och eventuellt antibiotika. Vid svårare eksem erbjuds systembehandling och slutligen biologisk behandling, scanna QR-koden för att se behandlingstrappan.

Att leva med atopisk dermatit

Eksemutbrott uppstår på grund av  en mängd olika faktorer. Det kan vara klimatet (torr luft), infektioner, negativ stress, klädmaterial, tvålar eller mekanisk retning/klåda. Andra försämringsfaktorer kan vara kontaktallergier som nickel, födoämnen eller pollen, pälsdjur och kvalster. Grundorsaken till eksemen är dock densamma – en defekt hudbarriär. Det är psykiskt påfrestande att leva med klådan och eksemen. Många lider av isolering, nedstämdhet och en ökad risk för depression. Inte sällan påverkas en hel familjs livskvalitet när ett barn har atopisk dermatit. Stress, störd nattsömn och sociala relationer påverkar hela familjen.

Atopikerna som patientförening

Atopikerna verkar som en brygga och en samarbetspartner mellan forskningen, vården, patienten och närstående – allt för att höja kunskapen, stärka egenvården och skapa en jämlik vård för alla som lider av atopisk dermatit. Vi samarbetar med många aktörer för att hitta meningsfulla vårdutvecklingsprojekt och påverkans-arbeten som i slutändan ska förbättra vården och behandlingsresultaten för de drabbade. Ett exempel på ett vårdutvecklingsprojekt som Atopikerna gjort tillsammans med vården är verktyget ”Min behandlingsplan” som alla med atopiskt eksem kan använda sig av.

Next article