Hem » Din hud » Levnadsvanor påverkar psoriasis
Din hud

Levnadsvanor påverkar psoriasis

selective focus of dermatologist in glasses holding dermatoscope near hand of patient
selective focus of dermatologist in glasses holding dermatoscope near hand of patient
Foto: Shutterstock

Psoriasis medför risk för hjärt-kärlsjukdomar, fetma och diabetes. Sundare levnadsvanor och mer samarbete är nyckeln till förbättring, menar överläkaren och professor i dermatologi vid Umeå universitet Marcus Schmitt-Egenolf.

För 15 år sedan startades PsoReg (Svenska Psoriasisregistret). Registret introducerade frågor om kliniska- och patientrelaterade behandlingsresultat. Marcus Schmitt-Egenolf är registerhållare.

Marcus Schmitt-Egenolf Överläkare och  professor i  dermatologi vid Umeå universitet

Marcus Schmitt-Egenolf

Överläkare och professor i dermatologi, Umeå universitet.

Foto: Privat

– PsoReg är en genomgripande innovation som la grunden för en effektivare och mer jämlik psoriasisvård. Vårdgivare och vårdtagarna får en objektiv beskrivning av behandlingsresultatet. Vi kunde även påvisa ojämlikhet i tillgång till behandlingen, såsom regionala skillnader och att yngre har bättre tillgång till modern behandling. Generellt är det fortfarande allt för många som inte uppnår ett acceptabelt behandlingsresultat enligt Socialstyrelsens riktlinjer.

Bra levnadsvanor minskar risken

Marcus Schmitt-Egenolf menar att psoriasis gör en särskilt utsatt för konsekvenserna av bristfälliga levnadsvanor. Psoriasis i sig medför en förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdomar, fetma och diabetes. I Sveriges nationella riktlinjer för psoriasis från Socialstyrelsen har vi därför skrivit avsnittet ”Levnadsvanor och samsjuklighet”. I en nyligen publicerad studie kunde vi även visa att samsjuklighet påverkar den psykiska hälsan mer än själva hudsjukdomen.

Biologiska läkemedel

Före introduktionen av biologiska läkemedel var behandlingen av psoriasis frustrerande, menar Marcus Schmitt-Egenolf.

– Man kunde bara uppnå en viss förbättring av huden.

Idag har biologiska läkemedel som interleukinhämmare gjort det möjligt att i många fall uppnå fullständig läkning av huden under långa perioder.

Marcus Schmitt-Egenolf

– Det är fantastiska framsteg som läkemedelsindustrin har uppnått, och ännu effektivare läkemedel är på väg. Men det finns gränser. Läkemedelsbehandling kan inte kompensera för bristfälliga levnadsvanor.

– Vi är skyldiga att förklara till en som lider av psoriasis att vi kan behandla huden med läkemedel, men att både ett optimalt behandlingsresultat av huden och en förbättring av den övergripande hälsan bara kan uppnås genom att justera levnadsvanor. Detta är särskilt viktigt nu när Corona-pandemin har klargjort betydelsen av god hälsa och motståndskraft. När PsoReg startade var tanken att främja en holistisk psoriasisbehandling med frågor som vikt, midjemått, alkohol/tobakskonsumtion samt livskvalitets-mätningar. Hudläkarna upplevde framgången som användande av dessa verktyg möjliggjorde. Jag är stolt över hur bra vi samarbetar i dessa frågor mellan olika aktörer från professionen, myndigheterna och brukarrepresentanter.

Samarbete mellan primär- och specialistvården

Det är grundläggande att vi siktar gemensamt på frisk hud och optimal generell hälsa, menar Marcus Schmitt-Egenolf. Hudläkaren är ofta en central vårdgivare för de som lider av psoriasis. I detta möte uppstår ett bra tillfälle att diskutera levnadsvanor. En tidspressad sjukvård behandlar ibland bara levnadsvanors symptom i stället för att adressera det underliggande problemet. I de tillfällen sjukvården tar upp levnadsvanor begås ofta misstaget att bortse från samhällenas förutsättningar, vilket begränsar individens möjlighet att uppnå hälsosammare levnadsvanor. Det är viktig att vi utgår från den enskildes önskemål och möjligheter och stödjer erfarenhetsutbyte mellan de som har psoriasis.

Men jag är optimistisk; det är allt fler som tar handlingskraft från insikten att de är samma levnadsvanor som gynnar den egna, samhällets och planetens hälsa.

Marcus Schmitt-Egenolf
Nästa artikel