Skip to main content
Hem » Din hud » Behandlingsrevolution ökar livskvaliteten med atopiskt eksem
Din hud

Behandlingsrevolution ökar livskvaliteten med atopiskt eksem

atopiskt eksem
atopiskt eksem
Foto: Shutterstock

De senaste årens intensiva forskning och utveckling inom atopiskt eksem har hittills lett till att många nya läkemedel har godkänts. Dessa nya läkemedel har för många patienter med atopiskt eksem inneburit en avsevärt förbättrad livskvalitet och nya förutsättningar för ett aktivt liv. 

Det första biologiska läkemedlet för patienter med atopiskt eksem godkändes 2017. Därefter har allt fler biologiska läkemedel godkänts och flera läkemedelskandidater genomgår för närvarande kliniska prövningar. Atopiskt eksem är numera ett hett forskningsområde, vilket gynnar såväl sjukvården som patienterna. 

– De senaste årens utveckling på behandlingsfronten innebär att många nya verktyg har tillkommit i verktygslådan som används för att behandla atopiskt eksem. Det är en långvarig inflammatorisk hudsjukdom, en folksjukdom som förekommer hos både barn och vuxna, säger Åke Svensson, överläkare vid Hudkliniken på Skånes Universitetssjukhus.

Åke Svensson

Överläkare vid Hudkliniken på Skånes Universitetssjukhus

Foto: Region Skåne

Mer forskning behövs

Han betonar samtidigt att det behövs mer data för att kunna utvärdera vilka nya läkemedel som lämpar sig bäst för olika typer av patienter och vilken plats de bör ha i behandlingstrappan. Det är också viktigt att det finns tillräckligt många läkare som har uppdaterad kompetens kring de nya behandlingsalternativen. Den höga utvecklingstakten inom atopiskt eksem visar inga tecken på att avta, även framöver väntas flera nya läkemedel adderas till behandlingsarsenalen. 

–Även om mycket forskning bedrivs på atopiskt eksem så behövs ännu mer. Mjukgörare är ett sådant exempel. Det behövs bland annat tydlig evidens och ännu mer klinisk praxis kring vilka mjukgörarare som lämpar sig bäst för olika patienter, säger Åke Svensson.

Helhetsperspektiv på patienten

Han efterlyser nationella riktlinjer för vården av patienter med atopiskt eksem, vilket saknas idag. Gemensamma riktlinjer kan bland annat bidra till att göra vården mer jämlik för dessa patienter. I dagsläget varierar tillgången på hudspecialister mycket över landet.

–Det är oerhört viktigt att patienter med atopiskt eksem får komma till en läkare med uppdaterad kompetens kring de behandlingsmetoder som finns. Det finns även en missuppfattning om att atopiskt eksem i första hand är ett kosmetiskt tillstånd. Det stämmer inte alls, det finns i själva verket en tydlig koppling mellan atopiskt eksem och psykisk ohälsa. Det inflammatoriska tillstånd som orsakar atopiskt eksem påverkar hela kroppen. Individer med atopiskt eksem bör därför behandlas utifrån ett helhetsperspektiv på kropp och själ, säger Åke Svensson. 

Next article