Skip to main content
Hem » Autoimmuna sjukdomar » Vi är inte vår sjukdom
Sponsrad

Unga Reumatiker är en organisation för barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom. Vi vill att alla unga reumatiker ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar! Vårt uppdrag är bland annat att sprida information och kunskap om reumatiska sjukdomar.

Reumatiska sjukdomar är autoimmuna sjukdomar. Barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom har dessutom högre risk att drabbas av andra autoimmuna sjukdomar, exempelvis mag- och tarmsjukdomar.

Vid misstanke om samsjuklighet kopplad till reumatisk sjukdom vill vi inte att barn, ungdomar och unga vuxna ska hänvisas till primärvården, utan istället få en direktremiss från en reumatologisk mottagning till en annan specialistmottagning. Vi vill att specialistenheterna ska kommunicera med varandra om vård och medicinsk behandling och att barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom och samsjuklighet erbjuds en samordnare.

Att ha en reumatisk sjukdom, eller en annan kronisk sjukdom, ska aldrig vara ett hinder för att leva sitt liv fullt ut. Men för att det ska bli verklighet, behöver vi få rätt förutsättningar och möjligheter.

Kunskapen om reumatiska sjukdomar och andra kroniska sjukdomar hos barn, ungdomar och unga vuxna måste öka. Vården, skolan, arbetsgivare och samhället måste ta sitt ansvar för att unga reumatikers rättigheter uppfylls. Och det som är viktigast för oss som personer måste vara det som står i fokus.

Vi är inte vår sjukdom. Vi är våra drömmar!

Next article