Skip to main content
Hem » Astma, Allergi & Eksem » Var i Europa andas man bäst luft?
Astma, Allergi & Eksem

Var i Europa andas man bäst luft?

30 miljoner barn och vuxna är drabbade av astma som är en av vår tids största folksjukdomar. En av orsakerna? Förorenad luft.

Hur ofta reflekterar du över luften du andas in och vad den innehåller? Har tanken någonsin slagit dig att den kan vara förorenad? Avgaser och partiklar som finns i damm, rök och dieselavgaser är exempel på partiklar som är små nog att tränga sig in i dina lungor och inflammera luftvägarna.

Vi förväntar oss ren luft

Var tionde vuxen person i Sverige är drabbad av astma.

”För dig som är drabbad finns det många triggers”

För den som är drabbad av astma finns det många triggers som kan framkalla symptom. Det kan handla om allt från damm i hemmet till pollen, husdjur eller mögel. Även föroreningarna i luften du andas in kan göra dig mer benägen att känna av effekterna.

Siluette och moln
För dig drabbad av astma är luftkvaliteten mycket avgörande för ditt välbefinnande. Foto: Unsplash

Vintern särskilt besvärlig

Vintern är en besvärlig tid för astmatiker. När kall och torr luft entrar lungorna sliter det hårt på slemhinnorna i luftvägarna, och konsekvensen kan bli problem med andningen. Även musklerna i luftvägarna blir lidande av kylan, vilket bidrar till att segt slem blockerar ännu mer.

Eftersom luften inte omsätts lika mycket i kallt väder innebär det dessutom att skadliga partiklar i luften stannar kvar längre.

Vilka är de verkliga förlorarna?

En tydlig gräns skiljer väst från öst i Europa när det kommer till luftkvalitet. Östeuropa och Balkan präglas av de högsta nivåerna av förorenad luft i Europa, vilket gör att vissa börjat prata om en slags kolridå. Inte helt oväntat är området även drabbat av högst andel dödsfall orsakade av luftföroreningar.

”Ved- och kolugnar går på högvarv under vintern”

Det alltmer urbaniserade Östeuropa komplicerar klimatfrågan enormt genom utsläpp och avgaser. Ved- och kolugnar går på högvarv under vintern, och i kombination med kolkraftverkens utsläpp sätter detta invånarna i en besvärlig situation. Särskilt besvärligt för de som lever med en sjukdom i luftvägarna, som exempelvis astma.

Industri rök
Östeuropa har komplicerat klimatfrågan enormt genom alla sina utsläpp och avgaser. Foto: Unsplash

Ett flertal skräckexempel

Bulgariens huvudstad Sofia är en av många städer med oerhört dålig luftkvalitet. Borgmästare Yoranka Fandukova har vid två tillfällen sedan 2017 tvingats uppmana sina medborgare att stanna inomhus på grund av föroreningar.

Men Bulgarien är långt ifrån ett ensamt exempel. Georgien, Bosnien, Makedonien, Ungern och Polen är andra länder med extremt höga nivåer av luftföroreningar. År 2017 stod Polen för merparten av de mest luftförorenade städerna i Europa. Hela 33 polska städer rankades högst bland de 50 mest drabbade städerna.

Var kan man pusta ut?

Du som bor i Norden kan dock ta ett djupt andetag utan att behöva oroa dig i samma utsträckning, i synnerhet i Sverige. Den svenska luften är renare än i andra länder, både i jämförelse med andra länder i Europa och övriga delar av världen.

Sverige har bland annat 15 gånger lägre dödlighet orsakad av förorenad luft än tvåan på listan, Finland.

Sambandet är tydligt

En studie baserad på tio Europeiska städer, däribland Stockholm, har undersökt sambandet mellan astma och luftföroreningar. Studien visade att exponering av luftföroreningar och luftburna partiklar från bland annat biltrafik orsakar 14 % av all barnastma.

Urbant med ren luft

Urbanisering ringas ofta in som en orsak till ökade luftföroreningar, men Sverige är ett av Europas mest urbaniserade länder. Samtidigt har Sverige lägst mängd årliga partikelutsläpp i urbana områden i Europa, och femte lägst i hela världen.

”Bland den bästa luften i världen”

Trots att fler svenskar än någonsin bor och arbetar i städer, och trots ett vinterhalvår präglat av torr och kall luft så andas vi bland den absolut bästa luften i världen.

Next article