Hem » Vård och Omsorg » ”Vi vill bli världens viktigaste företag”
Sponsrad

Med smart teknik och digitala lösningar gör Meminisse det möjligt för människor som diagnostiserats med en kognitiv sjukdom att bo kvar hemma och ha ett aktivt liv. Lösningarna skapar trygghet för de närstående samt ger ett sammanhållet och patientsäkert vårdflöde. 

Runt 50 miljoner personer i världen är idag diagnostiserade med en kognitiv sjukdom, varav Alzheimers är den vanligaste. 2050 beräknas antalet med diagnos ha ökat till 150 miljoner. Lägg därtill ett stort mörkertal och det är uppenbart att vården står inför en gigantisk utmaning. 

– Vården är bra på att ställa diagnos i ett tidigt skede, så med rätt hjälp kan personen som drabbas fortsätta att leva ett aktivt liv med hög kvalitet i många år, säger Jenny. Och det är precis den hjälpen som vi på Meminisse erbjuder.

Med målet att bli världsledande

Meminisse grundades 2019 av Jenny Malmgren, då marknadskoordinator på riksorganisationen Alzheimer Sverige, och Mårten Ohlin, entreprenör inom den digitala sfären. 

– Vi såg vårdens enorma behov av avlastning och effektivisering, och förstod att vården behövde digitaliseras och flyttas ut i hemmet om utmaningen skulle kunna hanteras, säger Mårten. Samtidigt såg vi hur digitaliseringen på ett genomgripande sätt kunde förbättra livskvaliteten för den sjuke och skapa trygghet för de närstående. Så vi startade Meminisse och ganska snart satte vi som mål att bli störst i världen inom digitala vårdlösningar för människor med kognitiva sjukdomar.

Meminisses verksamhet vilar på tre lösningar.

HOME, en trygghetslösning som med hjälp av sensorer och AI detekterar avvikelser i personens beteende och rörelsemönster och slår larm när något är fel. HOME lanseras på den svenska marknaden i vår.

CARE, världens första vårdlösning online som är specialiserad på kognitiva sjukdomar. CARE erbjuder en sömlös kommunikation mellan involverade vårdaktörer, patient och närstående. 

SCIENCE, erbjuder forskare, läkemedelsföretag med flera att ta del av anonymiserade data från HOME, så de kan komma närmare lösningen på kognitiva sjukdomar.

– I år etablerar vi oss på den svenska marknaden, 2023 tar vi steget till våra nordiska grannländer och Hong Kong, berättar Mårten. Därefter följer Storbritannien, delar av Kina, USA och Japan. Med Meminisse har vi en fantastisk möjlighet att göra skillnad; för vården och för alla som drabbas av kognitiv sjukdom – direkt eller indirekt. För dem vill vi bli världens viktigaste företag!

Nästa artikel