Hem » Vård och Omsorg » Digitala avföringslistor förbättrar omsorgen
Sponsrad

Avföringslistor är en väsentlig men ibland integritetsinskränkande del av patienters vardag. Det är viktigt för omsorgspersonal att ta del av den information de behöver, men är fysiska avföringslistor den optimala lösningen? Digitala signeringslistor är ett alternativ för en mer trivsam boendemiljö.

Kan digitala signeringslistor förbättra boendemiljö och integritet?

– Ja faktiskt, och det är bakgrunden till en av våra signeringslistor i Appvas MCSS, säger Ulrika Kjellberg, VD och grundare till Appva. Det är tio år sedan vi grundande Appva och då var det önskemål om en säkrare hantering av läkemedel som efterfrågades. Men snabbt kom önskemål om att få med avföringslistor i vår app. 

Viktigt att tänka på för vem och varför tekniken finns

För oss på Appva är det centralt att alltid förstå i vilket sammanhang vår tjänst ska användas och för vem och varför den ska finnas. Att sätta sig in i bakomliggande behov till önskemål om nya funktioner i vår tjänst är dessutom oerhört viktigt. 

– Det får vi genom att arbeta väldigt nära våra användare och lyssna på deras berättelser, beskriver Ulrika.

Bakgrunden till att flera av våra kunder vill hantera avföringslistor i appen är att många verksamheter reflekterar över vilken typ av boendemiljö man bör erbjuda respektive hur individens rätt till integritet bäst tillvaratas. Är det rimligt att alla anhöriga fritt ska kunna ta del av personlig information vid exempelvis besök? “Helst inte” resonerade våra kunder och arbetet med att skapa signeringslistor för avföring tog fart. Det kan ju tyckas som en enkel sak att lägga i en applikation som hanterar signeringslistor för läkemedel.  Det visade sig vara mer komplext än vi trott. Bland annat används olika skalor för dokumentation, en av skalorna använder både bild och beskrivande text och så vidare. Efter en tids design- och utvecklingsarbete lanserades avföringslistor som en del av vår modul Mätvärde. Som ett resultat är upptejpade avföringslistor i brukarens badrum nu ett minne blott.

Utöver en trevligare boendemiljö gör den digitala registreringen att berörd personal tar del av informationen via sin dator i stället för att behöva vara på plats i brukarnas badrum. Detta borde vara en ren hygienfråga i alla verksamheter.

Nästa artikel