Hem » Barnhälsa » Sveket mot de ensamma eleverna
Barnhälsa

Sveket mot de ensamma eleverna

Maja Frankel, Generalsekreterare, Stiftelsen Friends. Foto: Jennifer Söderlund, Friends
Maja Frankel, Generalsekreterare, Stiftelsen Friends. Foto: Jennifer Söderlund, Friends
Maja Frankel, Generalsekreterare, Stiftelsen Friends. Foto: Jennifer Söderlund, Friends

Elever som uppger att de är ensamma i skolan löper tre gånger högre risk att få icke godkända betyg samma år. Att inte ha några vänner, någon att sitta bredvid i matsalen eller någon som frågar hur helgen har varit är vardag för tusentals elever i Sverige.

Nästan var fjärde elev svarar i Friendsrapporten att de känner oro över att de inte vet vem de ska leka med på rasten eller sitta vid i matsalen.   

För många barn är inte ensamheten självvald. Ofrivillig ensamhet är när vi inte vill vara ensamma men är det ändå. Vi på Friends vill synliggöra ofrivillig ensamhet som en form av mobbning som påverkar barns hälsa och tyvärr en av de svåraste formerna att komma åt. 

När vi möter barn och unga i skolan berättar många att de upplever ofrivillig ensamhet som värre än exempelvis kränkningar och fysiska slag. Mobbning och ofrivillig ensamhet kan leda till djupa sår och få långtgående konsekvenser för hälsan, forskning visar att det kan leda till depression, ångest, och dålig självkänsla. Känslor och djupa sår som lever kvar i vuxen ålder. 

Det är vanligt att det finns ett stigma och många barn upplever att det är skamfyllt att berätta om sina känslor av ensamhet. Tilliten för vuxenvärlden är låg. Var femte elev i årskurs 6–9 känner inte att de har någon vuxen att vända sig till om de är illa behandlade. Detta är siffror som vi vuxna måste ta på allra största allvar.  Alla vuxna runt barn har ett ansvar att alltid agera när vi misstänker att ett barn är utsatt för ofrivillig ensamhet. 

Skolan har ett viktigt uppdrag att kartlägga elevernas situation. FN:s barnrättskommitté gav Sverige kritik redan 2015 för brister i hur mobbning hanterades i skolan. Sedan dess har mobbningen ökat och utvecklingen går åt fel håll.  

I Sverige har vi dock fokuserat allt för mycket på skolans kunskapsuppdrag medan skolans uppdrag kring värdegrund och trygghet riskerar att hamna i periferin. Ändå visar forskningen att det finns ett tydligt samband mellan trygghet och ökad kunskap. Barn som uppger att de är ensamma har tre gånger högre risk att få icke godkänt, jämfört med barn som har någon att vara med.    

Inget barn ska behöva känna sig osynlig. Det är vår skyldighet som vuxna att alltid agera för varje barns rätt till en barndom fri från ofrivillig ensamhet och våld.  

Citat från barn

Jag sitter alltid själv och då känns det jobbigt. Ibland tar jag upp ett helt bord för att jag är helt ensam och då känns det som att folk vill att jag ska flytta.

(..) ibland känns det som jag är ett spöke i och utanför skolan. Jag säger till fröknarna men det känns som att de inte bryr sig om precis mig när jag känner mig ensam, eller om någon har sagt eller gjort något.

Nästa artikel