Hem » Kvinnors Hälsa » Många positiva effekter av preventivmedel
Kvinnokroppen

Många positiva effekter av preventivmedel

En karta med p-piller.
En karta med p-piller.

Helena Kopp Kallner

Överläkare, gynekolog, Kvinnokliniken, Danderyds Sjukhus AB.

Foto: Carin Wesström.

Förutom att förhindra oönskade graviditeter har preventivmedel förmågan att öka livskvaliteten för många kvinnor, och över 50 års forskning och erfarenheter gör att varje kvinna kan få det preventivmedel som passar just henne bäst.

Det konstaterar Helena Kopp Kallner, överläkare vid Kvinnokliniken på Danderyds sjukhus.

– Jag önskar att fler kunde ta till sig alla de fakta som visar på de gynnsamma effekterna av preventivmedel, men i Sverige ser vi dessvärre att det vuxit fram en misstänksamhet mot preventivmedel. Den gör att många kvinnor som skulle kunna få mindre akne, mindre PMS, mindre mensvärk och blödning och minskad risk för cancer med hjälp av preventivmedel istället väljer bort dem.

Utomlands finns inte samma negativa inställning, utan där litar man på expertisen och får den hjälp som preventivmedel möjliggör.

– Vi vet att det finns en liten grupp som får negativa biverkningar av exempelvis hormonella preventivmedel, och dessvärre får deras erfarenheter ett stort genomslag här hemma. Samtidigt har väl inte alla de som blir hjälpta samma behov att uttrycka det, vilket sammantaget skapar en skev bild av upplevelsen av preventivmedel.

Fortsatt forskning

Samtidigt pågår forskningen med oförminskad kraft för att utveckla nya, och förbättra befintliga, preventivmedel så de ska bli både enklare att använda och utan biverkningar så långt det är möjligt.

– Mätningar som görs visar att det som efterfrågas mest är mer långtidsverkande preventivmedel, för det är naturligtvis svårt att aldrig missa att ta ett piller varje dag.

I det sammanhanget är p-stav och spiral de långtidsverkande preventivmedel som de flesta är mest nöjda med.

Hitta rätt med hjälp av rådgivning

En mycket viktig del i användningen av preventivmedel är rådgivningen. Ingen kvinna är den andra lik och därför behöver var och en hitta den metod som passar bäst.

– I samtal tar vi reda på vilka förutsättningar som varje enskild person har. Det kan vara hur stort behovet är av skydd mot graviditet och också handla om att man har kraftig mensvärk, då kan vi välja ett preventivmedel som samtidigt minskar mensvärken.

Ett annat problem som uppmärksammas alltmer är att det finns en grupp kvinnor som lider av väldigt allvarlig PMS.

– Med rätt preventivmedel kan över hälften av dem må betydligt bättre varje månad, vilket ju är fantastiskt skönt för dem.

Stora skillnader i effektivitet

Effektiviteten hos olika preventivmetoder skiljer sig mycket, vilket få kvinnor är medvetna om.

– Spiral och p-stav är flera hundra gånger mera effektiva än tex kondom. P-piller befinner sig någonstans där mittemellan, avslutar Helena Kopp Kallner.

Nästa artikel