Hem » Vård och Omsorg » Specialistundersköterskor gör skillnad
Förstärk Sveriges Äldreomsorg

Specialistundersköterskor gör skillnad

Foto: Unsplash

En specialistutbildad undersköterska förändrar livet för patienter och sparar även pengar för vårdinrättningar och kommun. Behovet av kompetensutveckling och karriärvägar inom yrket är enormt eftersom befolkningen lever allt längre och med flera kroniska sjukdomar.

Yngve Gustafson

Professor i geriatrik och överläkare vid Umeå Universitet

Foto: Umeå Universitet

Äldrevården måste förändras

Andelen äldre i Sverige ökar och fler når hög ålder. Det innebär att antalet personer med multipla sjukdomar blir allt fler. Yngve Gustafson professor i geriatrik och överläkare vid Umeå Universitet säger att andelen äldre över 80 år ökar kraftigt de kommande åren och kostnaderna för äldrevård och boenden kommer därför att öka påtagligt för kommunerna. De äldre lider ofta av diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och benskörhet. Då befolkningen åldras ökar även demens, fallolyckor, depressioner och mental ohälsa. Läkemedelsanvändningen ökar och bidrar till en högre livslängd, men fler får också läkemedelsbiverkningar. Hjälpinsatserna blir “större” och kravet på kompetens hos undersköterskan ökar. Att inte ha rätt kunskaper eller handledning är oerhört stressande, menar professor Yngve Gustafson. Han efterfrågar en äldrevård där man ser hela patienten och där man arbetar preventivt med större kunskap om rehabilitering.

Bättre kunskaper – ökad trygghet

Att möta någon i livets slutskede kräver bland annat erfarenhet, förståelse och kännedom om olika diagnoser och medicinering, säger Yngve Gustafson. Om Sverige vill uppnå en hållbar vård och omsorg måste beslutsfattare och vård- och omsorgsgivare organisera verksamheterna så att det finns tydliga och lättillgängliga strukturer för införande av kunskapsbaserade metoder och arbetssätt. Det krävs att man gör en omfattande utbildningsinsats där man även kartlägger vårdbehovet på individnivå för patienterna och att man gör läkare, sjuksköterskor och undersköterskor delaktiga. Forskning har visat att vård- och omsorgsinsatser till äldre bör vara teambaserade då detta är ett effektivt sätt att arbeta med äldre vilket ger en bra kvalitet på omvårdnaden.

En värdig karriär

Om man delar med sig av sin yrkeskompetens går det att hitta nya och innovativa arbetssätt som gynnar alla. – Vi har också ny forskning och kunskap som måste tas in i länkar- och sjukvårdsutbildningarna. Med fördjupade specialistkunskaper om åldrandet och åldrandets livsvillkor så bidrar undersköterskan till en enhetlig kvalitet i omvårdnaden, menar Yngve Gustafson.

Framförallt ges möjlighet till en karriärutveckling och med det en löneutveckling. Genom spetskompetens blir man en värdefull källa till kunskap och bidrar till att höja kompetensen inom vården.

Läs mer här.

Nästa artikel