Hem » Vård och Omsorg » Sjuksköterskor lämnar yrket
Framtidens Vård och Omsorg

Sjuksköterskor lämnar yrket

sjuksköterskor lämnar yrket
sjuksköterskor lämnar yrket
Foto: Unsplash
avatar

Ami Hommel

Ordförande, Svensk Sjuksköterskeförening

Foto: Tomas Södergren

Det är idag brist på sjuksköterskor inom offentliga sektorn. Med bättre arbetsförhållanden och förutsättningar för att ge bra vård till patienterna skulle fler stanna kvar i yrket.

– Bra ledarskap och bra förutsättningar för att ge bra vård behövs. Det är ett stressigt jobb som borde ha bättre villkor och högre lön. Många har dåligt samvete för att patienterna inte får den vård och behandling som krävs, vilket också bidrar till att en del inte orkar stanna kvar, säger Ami Hommel, ordförande för Svensk Sjuksköterskeförening.

Behövs bättre kompetens bland chefer

Ami Hommel förklarar att sjukvården idag ofta bygger på kvarlevan av New Public Management där sjukvården skulle organiseras som en industri. Men sjukvård är ingen industri. Förut så stöttade personalavdelningen och hjälpte till men nu är det HR som styr.

– Det måste vara personer som kan ämnet; omvårdnad, rehab och medicin. Det fungerar inte när det sitter personer och bestämmer som inte har kunskap om hur kärnverksamheten fungerar. Vårt mål är att patienten ska få så bra vård som möjligt.

Holistisk helhetsaspekt

Omvårdnaden behöver enligt Ami Hommel vara holistisk och ha en helhetsaspekt. Hon tycker exempelvis inte att servicepersonal ska ta in mat till patienten utan det är bättre att undersköterskor och sjuksköterskor gör det som samtidigt ser patienten och kan göra en klinisk bedömning.

– Patienten är utsatt och behöver god omvårdnad. Kontinuitet är inte bara bra det är oerhört viktigt. Idag arbetar vi ofta i stuprör, ej i team.

Situationen där patienter hamnar i kläm eller att sjuksköterskan inte kan bedriva den goda omvårdnad som hen önskar skapar dåligt samvete.

– Många sjuksköterskor slutar på grund av samvetsstress och en arbetssituation som de inte mäktar med.

Kompetensutveckling

Det krävs ett kontinuerligt lärande för att klara av att arbeta i en kunskapsintensiv verksamhet där nya forskningsresultat, behandlingsmetoder och teknik utvecklas i en allt snabbare takt. Sjuksköterskor idag samma behov av kompetensutveckling och vidareutbildning som läkare.

– Vi behöver ledare med omvårdnadskompetens, ansvar och mandat. Yrket utvecklas hela tiden, det kommer ny kunskap och nya innovationer. Det är viktigt att alla inom vården får kontinuerlig fortbildning.

Att kunna göra ett bra jobb

Det finns många olika fält att jobba inom som sjuksköterska och det är ett flexibelt jobb där man kan vara med och påverka. Ami Hommel lyfter fram att yrket har fått en negativ bild vilket är tråkigt.

– Det är ett fantastiskt arbete. Men många vill ha möjligheten att göra ett bra jobb. Det handlar om att implementera den forskning som finns och jobba nära patienterna och inte bara mäta. Som Florence Nightingale sa: ”Det är billigare att ge en god vård än dålig vård, avslutar Ami Hommel.

Nästa artikel