Hem » Vård och Omsorg » Prediabetes – ett växande hälsoproblem
Framtidens Vård och Omsorg

Prediabetes – ett växande hälsoproblem

Claude Marcus, barnläkare och professor, Karolinska Institutet. Foto: Johan Lygrell

Prediabetes är ett lömskt tillstånd som smyger sig på och som vanligtvis inte ger upphov till tydliga symptom förrän sent. Men det går att identifiera vilka som är i riskzonen och även upptäcka prediabetes i tidiga skeden med ett enkelt blodprov. Bäst av allt, prediabetes går att behandla om åtgärder vidtas i tid. 

Prediabetes är ett allvarligt medicinskt tillstånd där blodsockernivån är högre än normalt men om tillståndet lämnas utan åtgärd föreligger en ökad risk för att utveckla typ 2-diabetes som i sin tur ökar risken för hjärt-kärlsjukdom och förtidig död. Förekomsten av typ 2-diabetes har ökat lavinartat de senaste åren och förväntas drabba 592 miljoner människor 2035.

Prediabetes är vanligt i Sverige bland ungdomar med fetma

Prediabetes är vanligt i Sverige bland ungdomar med fetma och en genomgång av det nationella diabetesregistret i Sverige har visat att det är unga vuxna med typ 2-diabetes som drabbas värst.

– Om man blir sjuk i typ 2-diabetes som ung vuxen är det en särskilt allvarlig sjukdom. Risken för hjärt-kärlsjukdom och förtidig död är särskilt hög hos den gruppen individer. Alla yngre individer med fetma bör därför kontrollera sitt blodsocker och blodtryck en gång om året, säger Claude Marcus, barnläkare och professor vid Karolinska Institutet.

Är du själv i riskzonen?

Riskfaktorerna för att få prediabetes är välkända.

Riskfaktorer för prediabetes

  • Bukfetma
  • Fysisk inaktivitet
  • Högt blodtryck
  • Sömnapné (korta andningsuppehåll under sömnen)
  • Förekomst av typ 2-diabetes eller tidig hjärt-kärlsjukdom hos nära anhörig
  • Blodsocker > 8 mmol/l (ej fastande)

Det finns ett enkelt och snabbt sätt att ta reda på om just du är i riskzonen att få prediabetes.

Prevention är nyckeln

Vissa av riskfaktorerna kan man inte göra något åt men ett par av de övriga faktorerna har man själv makt över. Med viktminskning och ökad fysisk aktivitet såsom promenader samtidigt som man avstår från att röka kan man förbättra sina chanser att helt slippa typ 2-diabetes eller att skjuta upp debuten av sjukdomen väsentligt. I Sverige finns idag inga läkemedelsbehandlingar som är godkända för prediabetes. Läkare kan dock, när så behövs, förskriva läkemedel avsedda för patienter med typ 2-diabetes.

Hälso- och sjukvården står inför gigantiska problem med växande antal patienter med ålders-relaterade sjukdomar och förebyggande insatser för att undvika sjukdom ökar därmed i betydelse. Stora resurser läggs på forskning inom diabetesfältet och nya behandlingar är på gång, bland annat ett helt nytt, svenskutvecklat angreppssätts. Patienten intar en dryck med ett pulver blandat med vatten som gör att en del av maten inte tas upp i tarmen och därmed stiger inte blodsockret lika mycket.

Nästa artikel