Hem » Vård och Omsorg » Livräddande insatser vid plötsligt hjärtstopp
Hjärta och kärl

Livräddande insatser vid plötsligt hjärtstopp

Ambulansförare kommer till undsättning.
Ambulansförare kommer till undsättning.
avatar


David Fredman

Driftansvarig för SMSlivräddare

Foto: Stefan Svensson

Varje år behandlas ca 6 000 individer efter ett plötsligt hjärtstopp och endast 500 av dem överlever. Detta är ett gigantiskt samhällsproblem. Men det behöver inte vara så, många fler skulle kunna överleva.

Tidiga insatser räddar liv

Tiden till behandling är den helt avgörande faktorn för överlevnad. Det betyder att det måste finnas någon som kan ”frysa tiden” genom att starta hjärtlungräddning (HLR) tills ambulans är på plats. HLR är enkelt att lära sig och kunskapen bär du alltid med dig. Gå en kurs du med så är även du en av dem, som kan göra en livräddande insats!

Din insats kan göra skillnad!

Vetenskapliga studier visar att en tidig start med HLR,  ökar chansen till överlevnaden med 2–3 gånger, jämfört med om ingen HLR utförs. Om en hjärtstartare appliceras och en strömstöt kan ges inom tre minuter från kollaps, har så hög överlevnad som 70 % påvisats. Men mindre än hälften av alla hjärtstartare i Sverige är registrerade.

Är din registrerad? Gå annars in på  www.hjartstartarregistret.se

Fler sätt att  optimera de livräddande insatserna är att utbilda fler i hjärtlungräddning, öka antalet publika tillgängliga hjärtstartare och aktivera fler frivilliga resurser som ex SMS-livräddare.

Frivilliga till livräddande insatser

Genom att koppla ihop människors HLR kunskap och engagemang med teknikens möjligheter, aktiveras tillgängliga livräddare och kan förbättra chanserna för  människor att överleva vid ett plötsligt hjärtstopp. Över femtio tusen personer har valt att ansluta sig som SMSlivräddare. På så

sätt får de möjlighet att använda sina kunskaper i HLR och göra livräddande insatser. Vid larm om hjärtstopp, larmas anslutna livräddare i närheten av det misstänkta hjärtstoppet. De får också information om var tillgängliga hjärtstartare finns.

Verksamheten har byggts upp i nära samverkan mellan vård, näringsliv och civilsamhälle och gott resultat har visats i vetenskapliga studier. SMS Livräddare är ett lysande exempel på livräddande insatser i samverkan.

Du behövs för livräddande insatser, registrera dig på  www.smslivraddare.se

Nästa artikel