Hem » Vård och Omsorg » Internationalisering bra för företag, Sverige och världen
Framtidens Vård och Omsorg

Internationalisering bra för företag, Sverige och världen

Shampa Bari Sergii Lozovskyi. Mikaela Annerling Swahn och Anna Riby från Swecare. Foto: Swecare

Ett Sverige som är världsbäst på e-hälsa kan bidra till en effektivare vård och omsorg långt utanför Sveriges gränser.

Viktig export

En effektiv hälso- och sjukvård är en central och världsgemensam hållbarhetsfråga.

Den ökande och åldrande befolkningen världen över innebär ett behov av effektivisering inom vården. Kroniska sjukdomar ökar, och därmed behovet av vård av god kvalitet men utan drastiska kostnadsökningar. Digitalisering och e-hälsa är en del av lösningen då allt fler människor får tillgång till internet och mobiltelefoner, även i utvecklingsländer. Tack vare e-hälsolösningar kan också patienten sättas i centrum.

Sverige bedöms ligga i framkant vad gäller hälso- och sjukvård, speciellt e-hälsa, och detta har lett till en större internationell efterfrågan. Som nation står vi för hög kvalitet med genomtänkta, hållbara lösningar, anpassade både för ”high-end och low resource settings”. 

– Allt detta ökar potentialen för internationalisering av innovativa svenska lösningar, säger Anna Riby, regional director på Swecare Foundation och får medhåll av sina kollegor Mikaela Annerling Swahn och Shampa Bari. 

Steget ut en utmaning

Svensk hälso- och sjukvård och life science är idag en av våra viktigaste exportindustrier. Men en ökad grad av internationalisering är inte bara bra ur ett exportperspektiv; ett Sverige som ska bli världsbäst på e-hälsa måste också dra nytta av internationella samarbeten mellan vård, näringsliv och akademi. 

Att fånga globala möjligheter kan ses som självklart i dagens samhälle men i verkligheten kan det vara en utmaning att leta sig utanför Sveriges gränser., säger Shampa Bari:

– Regelverken för pharma och medtech kan skilja sig markant mellan olika länder, liksom ersättningssystemen. Dessa faktorer är ofta avgörande för om marknaden ska vara intressant eller ej. 

Research och resurser

För att lyckas krävs omfattande research, en genomtänkt strategi och en insikt i vilka resurser som krävs. En hjälp på vägen är de innovationspartnerskap och bilaterala samarbetsavtal som regering och myndigheter satsar stort på. Rådet från de tre är också att 

ta hjälp i sin internationalisering av människor och organisationer som har verktygen att snabbt hitta rätt för den som vill ta steget ut på den globala marknaden. 

– Vi är många som verkar för att skapa de bästa förutsättningarna för att ta svensk life science ut på den globala marknaden. Organisationer med expertkompetens inom området kan inte bara bidra med att främja svensk export utan också till att utveckla vården i andra länder, avslutar Mikaela Annerling Swahn. 

Nästa artikel