Hem » Vård och Omsorg » Hur ser framtidens boende ut för seniorer?
Framtidens Vård och Omsorg

Hur ser framtidens boende ut för seniorer?

Catharina Gillsjö, projektledare [email protected] 2.0. Foto: Marie Schnell

Den äldre befolkningen blir allt större samtidigt som händerna i vård och omsorg inte kommer att räcka till. För att vi ska kunna upprätthålla och förbättra kvaliteten på vården måste vi utveckla smarta, trygga och säkra lösningar.

När vården flyttar ut från sjukhus till primärvård, kommunal vård och omsorg i hemmen är det viktigt med innovativa lösningar.

– De äldre behöver lösningar i form av smart inredning och teknik som anpassas till deras behov över tid så att de kan behålla sin självständighet och trygghet i hemmet så länge som möjligt, menar Catharina Gillsjö, lektor i omvårdnad och projektledare på [email protected] 2.0.

Viktigt med dialog

Näringslivet och själva användarna behöver mötas på ett tidigt stadium och stämma av under vägs gång.

– Vem annan än användaren vet vad behovet är och vad som funkar i verkligheten? Engagera användaren och de runtomkring redan från start och ha en kontinuerlig dialog under projektets gång. Det är först då du kan få effektiva och ändamålsenliga lösningar.

Ett steg längre

[email protected] har i tre års tid förbättrat bekvämligheten och säkerheten i äldre personers hemmiljö med olika innovativa lösningar inom inredning och teknik.

– Bland annat har vi tagit fram en robot som larmar efter hjälp om man har ramlat, en stol med sensorer som analyserar hälsotillstånd, en spegel som kan räkna ut om något inte står rätt till samt individanpassade handtag för luckor och skåp. Vi har även byggt en virtuell lägenhet för att kunna möblera ett hem och skapa mer ändamålsenliga möbler anpassade efter individens begränsningar i rörlighet.

Nu har de tagit projektet ett steg längre med [email protected] 2.0 där de tillsammans med företag och andra aktörer ska ta fram smarta, trygga och säkra lösningar för äldre i allmänna och publika miljöer.

– Skaraborgs Hälsoteknikcentrum, som finns på Högskolan i Skövde, är basen för projektets verksamhet. Det är en samverkansarena där näringsliv, offentlig sektor, akademi och organisationer möts i workshops och andra aktiviteter för att utveckla och testa metoder, produkter och tjänster till stöd för äldre i såväl enskilda hem som allmänna och publika miljöer.

Nästa artikel