Hem » Vård och Omsorg » Fördelar med digitalisering i vården
Sponsrad
avatar

Christian Hasselström

Affärsområdesansvarig, LEKAB

Foto: Clare Mills

Det rapporteras ofta om att digitaliseringen ökar i samhället – sjukhus och vårdföretag är inga undantag. I slutändan gör digitaliseringen att patienter får bättre vård. Tack vare ökad digitalisering kommer vårdpersonalen nämligen kunna lägga en större del av sin arbetstid på patienterna, istället för på kringuppgifter som exempelvis administration.

Trots att vårdens behov av digitala system liknar de behov andra verksamheter har, är det ändå mycket viktigt att system som används i vården anpassas utifrån vårdens och vårdpersonalens specifika behov. Någon som har sett det är Christian Hasselström. Han är affärsområdesansvarig för Smart Messaging på LEKAB, som är ett bolag som i 25 år har levererat system för incidenthantering. LEKABs digitala system används exempelvis av landsting och privata vårdbolag.

Digitala system i vården

Vad är det då som Christian har sett behövs för att ett digitalt system ska fungera väl i vården? Jo, eftersom personalens insatser är avgörande för patienternas hälsa, är kraven extremt höga på att bemanningen fungerar. På många avdelningar behöver det finnas högkvalificerad personal 24 timmar per dygn, 365 dagar om året.  För att lösa det har många sjukvårdsinrättningar normalt sett varit tvungna att lägga ner mycket kostsam arbetstid på att personal ringer in vikarier och jourbemanning.

En sådan tjänst gör att vårdpersonalen störs mindre och att det går snabbare att få tag i dem som behöver kallas in.

Christian berättar att det fortfarande är vanligt med traditionella rutiner som att bemanningsansassistenter sätter sig och ringer efter personal utifrån en ringlista. Det är extremt tidskrävande att få tag i den personal som behövs. När det effektiviseras med Smart Messaging frigörs tid för att kunna ägna patienterna ytterligare uppmärksamhet. 

Riktad och automatiserad kommunikation

Med kompetenta digitala system går det att automatisera kontakten. Det finns många fördelar, dels går det att filtrera noggrant vilka som kontaktas. Detta gör att enbart de inom ett avgränsat geografiskt område eller de med en viss typ av kompetens kontaktas.

För att läsa mer om Smart Messaging och automatiserad kontakt besök www.lekab.com

När tjänsten låter vårdpersonalen meddela om de vill ha SMS, röstmeddelanden eller meddelanden via en mobilapp blir det smidigt.

̶  En sådan tjänst gör att vårdpersonalen störs mindre och att det går snabbare att få tag i dem som behöver kallas in. Som exempel kan jag nämna att våra mätningar visat att vår tjänst kan reducera tiden att hitta rätt personal med upp till 90 procent, berättar Christian.

Flexibilitet och sekretess

Nyttan med digitala plattformar i värden är betydligt mer än bemanning. Ett digitalt system i vården bör kunna hantera att snabbt meddela diverse avvikelser, vilket kan vara allt från instruktioner under nödsituationer som om det ordinarie elnätet slås ut, till att informera om att vissa områden är tillfälligt avstängda.

̶  Inom vården är det ett absolut krav att kunna ha rätt person på rätt plats vid rätt tidpunkt, avslutar Christian Hasselström.

Nästa artikel