Hem » Vård och Omsorg » Digitala lösningar kan ge mer vårdtid
Framtidens Vård och Omsorg

Digitala lösningar kan ge mer vårdtid

Ann Johansson, vice ordförande, Vårdförbundet. Foto: Dan Lepp

Det finns lösningar som kan göra vården bättre och effektivare vilket ger mer tid till vård av patienterna istället för administrativa arbetsuppgifter.

– Antalet barn och äldre ökar, vilket kommer resultera i att det finns för få som kommer att kunna ta hand om patienterna framöver. Det finns ett antal utmaningar att ta tag i och för vissa av dessa finns det redan lösningar, säger Ann Johansson, vice ordförande, Vårdförbundet.

Utmaningarna ligger inom kompetensförsörjning, den demografiska utvecklingen, livslånga sjukdomar och teknikutvecklingen.

Digitala lösningar frigör tid

Ann Johansson berättar att många arbetsuppgifter redan är digitaliserade främst inom laboratorieverksamhet och röntgen. Det finns redan system där patienten kan kommunicera med vården och exempelvis boka tid själv. De systemen borde kunna användas mer menar Ann Johansson.

– Digitala lösningar behöver integreras i arbetet och med andra system. Målet är att de ska underlätta arbetet, inte vara ett störande moment. Det budgeteras oftast för lite för digital utveckling inom hälso- och sjukvården. Det finns en stor utvecklingspotential med digitala stödjande lösningar för vården.

Komplex verksamhet

Hälso och -sjukvården är en komplex verksamhet med många olika system. Ann Johansson förklarar att det nu är väldigt många in- och utloggningar i olika system vilket tar tid och är ett irriterande moment.

– Alla system i hälso- och sjukvården kräver hög säkerhet för att värna om patientens integritet, men det finns smarta lösningar som spar tid.

Störande eller stödjande

För att göra vården bättre och effektivare är det viktigt att de system och hjälpmedel som finns tillför något och inte bara är ett ytterligare hinder i arbetet.

– Det är viktigt att lyssna på de som arbetar i vården för de har bra input och idéer för hur arbetet kan förbättras. Det är också viktigt och att våra medlemmar för vara med att utveckla de system som ska användas så de blir användarvänliga. Alla digital utveckling handlar om verksamhetsutveckling.

Nästa artikel