Hem » Vård och Omsorg » 50 år i patientens tjänst
Framtidens Vård och Omsorg

50 år i patientens tjänst

Foto: Unsplash
avatar

Anna Lefevre Skjöldebrand

VD, Swedish Medtech

Foto: Bosse Johansson

2019 är ett spännande år för medicintekniken. Swedish Medtech, branschorganisationen jag företräder, kliver in i den gyllene medelåldern och firar 50 år.

Att som branschförening bli medelålders är inget att sörja, tvärtom är det ett ypperligt tillfälle att få blicka tillbaka på den fantastiska utveckling som skett. Medan vi människor blir skröpligare med åren, så är det tvärtom för den medicintekniska utvecklingen. Bra är ju det med tanke på att det är just skröplighet och annat vi vill få hjälp med.

Samarbete triggar utveckling

Tillåt mig få bli lite sentimental. 1969 kan te sig som en evighet sedan, men redan då hade vi flera kända svenska innovationer i bruk. 1958 opererades den första pacemakern in i en patient. Den verkade i några minuter innan batteriet behövde bytas. Ganska snart kunde man öka på tiden till några veckor, sedan månader för att idag ha pacemaker med batterier som håller i flera år. Utvecklingen skedde i nära samarbete mellan innovatören, patienten och läkaren. Just denna samverkan är något som är signifikativt för den medicintekniska innovationsprocessen. När vårdbehovet får styra och närheten till den kliniska verkligheten finns är förutsättningarna för innovation och utveckling optimal. Det har historien visat med både med Elektas strålkniv, Gambros dialys och Permobils elrullstol. Alla är sprungna ur den svenska vården och akademin och skapade stora välkända svenska företag.

Med nya teknologier flyttas också gränserna för vad som är möjligt. Denna gränsflyttning sker dagligen inom vård och omsorg.

Att teknikutvecklingen i samhället går snabbt har knappast undgått någon. Med nya teknologier flyttas också gränserna för vad som är möjligt. Denna gränsflyttning sker dagligen inom vård och omsorg. För 50 år sedan var till exempel öppna bukoperationer standard när man skulle operera bort en inflammerad gallblåsa. Idag har man utvecklat titthålskirurgin som ersätter flera av de vanligaste ingreppen. Det är lätt att förstå fördelarna med titthålet, både vad gäller återhämtning och minskad infektionsrisk. Motorn för den medicintekniska utvecklingen är att förbättra behandlingsresultat genom säkrare teknik och effektivare arbetsmetoder.

Data om en patient

Men om vi förflyttar oss till 2019, var befinner vi oss idag? Hur långt har gränsen flyttats nu? Jag skulle nästan våga påstå att gränsen har hoppat fram de senaste åren. Historiskt sett har utvecklingen handlat om tekniken, att man har förfinat och hittat nya metoder för att lindra och bota. Nu är vi inne i en fas där vi på ett effektivare sätt kan koppla samman teknologin med större system. Vi kan sammanställa stora mängder data om en patient eller ett sjukdomstillstånd och hitta mer individanpassade behandlingslösningar eller ställa mer precisa diagnoser.

Idag finns möjlighet till dialys i hemmet, cancerpatienter kan få avancerad behandling utförd hemmavid och hjärtsjuka kan få sin pacemaker avläst på distans.

Vi går från patientgruppens förutsättningar till individens särskilda behov. Vi pratar om digitaliseringen av vården. Den ser vi påverka hur vården kan ges både nu och i framtiden. Mycket av den vård som tidigare varit bunden till sjukhusen kan flyttas närmare patientens vardag. Idag finns möjlighet till dialys i hemmet, cancerpatienter kan få avancerad behandling utförd hemmavid och hjärtsjuka kan få sin pacemaker avläst på distans. Metoder som både sparar tid för en pressad vårdorganisation och skapar en tryggare tillvaro för patienten. Exemplen är många och de blir fler när gränsen flyttas.

50 är det nya 40

Att fylla 50 år har många fördelar. Det ger oss en möjlighet att stanna upp, blicka tillbaka och se vad som åstadkommits. Men det ger oss också en erfarenhetsbank att använda för framtiden. Vad tar vi med oss och vad behöver vi utveckla för att fortsätta flytta gränserna framåt.

För mänskligheten ser jag att medicintekniken är anledningen till att vi kan kalla 50 det nya 40. Genom bättre diagnostik, behandlingsmetoder och hjälpmedel kan många av oss se fram emot fler friskare år.

Nästa artikel