Hem » Psykisk Hälsa » Vill du bli en terapeut som kan vända svårigheter till möjligheter?
Psykologi

Vill du bli en terapeut som kan vända svårigheter till möjligheter?

Joanne Dahl

Fil Dr, Docent, Professor Emerita i Psykologi vid Uppsala Universitet

SIEP använder moderna lösningar för utbildning och genomför bland annat vissa utbildningar online inom modern evidensbaserad psykologi.

– Det är ett sätt att göra kompetenshöjning mer tillgängligt, förklarar Joanne Dahl som är psykolog, psykoterapeut och professor emerita på SIEP.

Under sina 50 yrkesverksamma år har hon arbetat kliniskt och mött många människor som genomgått svåra perioder i livet samtidigt som hon arbetat med utbildning, handledning och med forskning på Uppsala Universitet. SIEP erbjuder exempelvis grundutbildning i psykoterapi, kortare kompetenshöjande utbildningar, skräddarsydda uppdragsutbildningar, handledning samt utbildning i ACT som är ackrediterad av psykologförbundet. Utbildningarna riktar sig till dig som redan idag arbetar med människor i behandling eller terapi men även till dig som söker nya vägar i ditt yrkesliv.

– Psykologi är ett område där vi behöver vara ödmjuka inför att kunskapen uppdateras och förnyas kontinuerligt av all forskning som görs på olika håll i världen. Vi följer utvecklingen och lägger stort värde i att göra våra studenter väl förberedda för framtida utmaningar. Det innebär bland annat att följa utvecklingen mot ett processbaserat arbetssätt inom terapi. Ett exempel på en processbaserad terapi är Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Smärtsamma händelser är viktiga och utvecklande

– Olika skeenden i livet kan vara tuffa, men modern psykoterapi som ACT hjälper människor att se värderingar och möjligheter till att växa i varje kris. Det finns alltid någonting viktigt i smärtsamma händelser och det finns alltid smärta i viktiga händelser. Om man försöker undvika det onda, undviker man också det goda. Ett vitalt liv är fullt av både och.

– I våra utbildningar får du lära dig att arbeta utifrån beteendeanalys och ringa in det centrala i ett problem. Du får lära dig att använda psykologisk flexibilitet för att hjälpa alla sorters människor att kunna se svårigheter som en möjlighet till att växa och blomstra.

Nästa artikel