Hem » Psykisk Hälsa » Vad menar vi med psykisk ohälsa?
Psykisk hälsa

Vad menar vi med psykisk ohälsa?

Annso Blixt.
Annso Blixt.
Annso Blixt, grundare av Tilia. Foto: Malin Nerby

När jag knappar in orden ”psykisk ohälsa” på Google får jag över 2 380 000 träffar. Minst sagt ett omdiskuterat ämne. Du kanske har stött på en och annan artikel om att Psykisk ohälsa ökar i samhället. Istället för att fortsätta diskutera i denna riktning vill jag stanna upp och dyka ner i ämnet som engagerar många.

Psykisk ohälsa är ett paraplybegrepp som innefattar allt från så kallat psykiskt illamående, att känna oro, nedstämdhet och stress till psykiatriska tillstånd som diagnoser och psykisk sjukdom. Vi behöver därför vara mer vaksamma nästa gång vi ser en alarmerande rubrik kring att den psykiska ohälsan ökar och fråga oss två saker;

1. Vilken ohälsa diskuteras? Det är bra att ämnet diskuteras allt mer. Men. Vi får inte glömma att det är ett paraplybegrepp. Olika tillstånd kräver olika lösningar vilket gör denna frågeställning oerhört viktig. Idag söker vi efter en quick fix på flera komplexa frågeställningar samtidigt, vilket är en omöjlig ekvation att lösa. 

2. Stämmer ökningen? Ökar den psykiska ohälsan eller har vi blivit bättre på att sätta ord på känslor? Har det blivit vanligare att människor söker stöd och har vi därmed blivit bättre på att upptäcka ett o-hälsotillstånd? Om en ökning skett, kan det möjligen ha mer att göra med samhällsutmaningar än med sjuka individer? 

Samhällsutmaningen 

Jag har varit ideellt engagerad i olika organisationer som möter psykisk ohälsa, främst hos unga. Jag har grundat en ideell organisation som nu varit verksam under sju år samt varit anställd inom slutenvården. Dessutom har jag mött tusentals elever i skolans värld under både praktikplatser och föreläsningar.

Jag har sett för många som befinner sig i vården men som absolut inte ska vara där. Fall efter fall där människor utreds för den ena diagnosen efter den andra – för att sedan få konstaterandet att de faktiskt inte har någon. Jag har sett lidandet som medföljer när insatser kommer för sent. För många blir sjukdomsförklarade trots att de egentligen behöver stöd med annat än vårdinsatser – i bristen på alternativ. Istället blir de som verkligen behöver stöd nekade plats på grund av en skev fördelning av resurser. Det letas fel på individnivåer där samhällsutmaningar snarare borde vara i fokus. Min erfarenhet och slutsats, vilket inte är raketforskning, är att det inte innebär bättre hälsa för dessa individer. Men oerhörda kostnader, på både individ- och samhällsnivå, både själsligt och ekonomiskt.

För att undvika allt detta onödiga lidande önskar jag att vi tydligare skiljer psykisk sjukdom från att många idag reagerar på ett prestationsinriktat samhälle med många budskap om att vi inte duger som vi är. I detta samhälle har fler blivit bättre på att kommunicera och förmedla känslor de bär på. Här har vi ett guldläge att stötta människor till ett bättre mående! 

Jag önskar att vi agerar och tillsätter insatser därefter. Dessa insatser kan vara att investera i trygga forum att få stöd i livets skiftningar, vilket på sikt kommer frigöra plats för dem som behöver vård.

Vad strävar vi efter?

En del hävdar att hälsa är frånvaro av sjukdom, andra inte. Inom begreppen hälsa, ohälsa och sjukdom finns det i sin tur olika teorier om vad det egentligen är och innebär.

Vilken definition på hälsa vill vi egentligen ha? Om vi begär att alla alltid ska vara på topp på alla plan skulle nog siffrorna stämma om att ingen av oss egentligen mår särskilt bra. Fortsätter vi ifrågasätta, diskutera och prata om vad hälsa egentligen innebär, där det ingår i livet att ens mående inte alltid är 100 procent, så skulle kanske kraven på oss alla minska? 

Att vi vågar sätta ord på vad hälsa faktiskt innebär, att vi med våra olikheter tillsammans kan orka vara både produktiva och bidra. Där vi erkänner att hur olika vi än är, så är vi ändå ”bara” människor som förutom att vara produktiva också behöver vila!

Alla lider inte av psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom men alla har en psykisk hälsa att ta hand om. Därför skulle jag mest av allt önska mer preventiva och hälsofrämjande insatser just för alla människors rätt att må bra enligt deras egna önskemål och behov.


Nästa artikel