Hem » Psykisk Hälsa » Forskning och evidensbaserade insatser stärker individens psykiska hälsa
Samordningsförbund

Forskning och evidensbaserade insatser stärker individens psykiska hälsa

I samarbete med: sex samordningsförbund i Stockholms län
Foto: Unsplash.
I samarbete med: sex samordningsförbund i Stockholms län
Foto: Unsplash.

Forskning och vetenskaplig utvärdering är ofta avgörande för att underlätta övergången från skola eller daglig verksamhet till arbete. Evidensbaserade satsningar och projekt från Samordningsförbundens sida ökar förutsättningarna för ett långsiktigt framgångsrikt resultat.

Det är viktigt att följa upp och utvärdera Samordningsförbundens insatser. Det handlar om att generera kunskap som kan effektivisera framtida insatser och stärka den psykiska hälsan hos deltagare som har en svag förankring på arbetsmarknaden. Det är också betydelsefullt att låta deltagarna själva tycka till kring den insats de deltar i, att de blir lyssnade på och att deras erfarenheter tillvaratas, säger Karin Benzler, utredare i SamMA-projektet på Samordningsförbundet Östra Södertörn.

Karin Benzler

Utredare, SamMA-projektet

Foto: Samordningsförbundet Östra Södertörn

Karin Benzler och hennes kollegor fångar dels upp deltagarnas individuella perspektiv dels utvärderar också insatserna utifrån ett strukturellt perspektiv. Tillsammans med deltagarna lägger forskarna och utredare grunden för framtida stödåtgärder för människor som i dagsläget befinner sig långt från arbetsmarknaden.

Stärker tilliten till Samordningsförbundens verksamhet

− Tillsammans med två andra forskare genomför jag en fristående uppföljning av två ESF-projekt i Samordningsförbundens regi. Det är viktigt att dokumentera såväl framgångsfaktorer som strukturella hinder för samverkan. Forskningsresultaten kan ge rätt verktyg för att hantera utmaningarna på framtidens arbetsmarknad, säger Ulla-Karin Schön, socionom och professor i Socialt arbete på Stockholms Universitet.

Ulla-Karin Schön

Socionom och professor, Stockholms universitet

Foto: Stockholms universitet

− Forskningsresultaten stärker tilliten till Samordningsförbundens viktiga verksamhet. Samverkan med lärosäten och andra forskare tillför dessutom mer tyngd till forskningen. Forskning och ordentlig utvärdering kan öka individens delaktighet i rehabiliteringsprocessen, vilket i sin tur kan öka möjligheterna till arbete och därigenom stärka den psykiska hälsan, säger Karin Benzler.


Samordningsförbundet Östra Södertörn

Samordningsförbundet Stockholms stad

Samordningsförbundet Roslagen

Samordningsförbundet Sollentuna – Upplands Väsby – Sigtuna

Samordningsförbundet Huddinge – Botkyrka – Salem

Samordningsförbundet i Södertälje

Nästa artikel