Hem » nyheter » Hudmelanom: Liv kan räddas
Sponsrad

Sverige är ett av de länder i världen där hudmelanom, den allvarligaste typen av hudcancer, är allra vanligast. Sjukdomen drabbar cirka 4600 personer årligen och ungefär 500 avlider. Förändrade solvanor har gjort melanom till en av de cancerformer som ökar allra snabbast. Ett mer effektivt förebyggande arbete är nödvändigt för att stoppa denna utveckling. 

Chansen att bli botad från melanom beror framför allt på om tumören upptäcks i tid. Vid tidig upptäckt botas 95% av de drabbade genom en mindre operation där tumörvävnaden avlägsnas. Om tumören upptäcks i ett senare skede är dödligheten hög, då behandlingsmöjligheterna är begränsade. Nya behandlingar med immunstimulerande läkemedel, eller så kallad målsökande behandling har revolutionerat melanomvården. Från att tidigare ha varit en sjukdom som få överlevde mer än ett år, kan idag ca hälften av de som drabbas av spridd melanomsjukdom leva och må bra under många år. Dock finns det ännu ingen effektiv behandling för den andra halvan av patientgruppen. Här leder fortfarande sjukdomen snabbt till döden.

För att rädda liv är det är nödvändigt att förbättra:

1. Prevention 

Solljuset är den viktigaste yttre riskfaktorn för melanom. Bättre information om solskydd är viktig, liksom riktad prevention till riskgrupper, t.ex. medlemmar av familjer med ärftligt melanom. Information till föräldrar och personal i skolor och förskolor är viktig för att skydda barn och unga från solskador. Det är viktigt att utemiljöer i bland annat skolan (t.ex. lekplatser) anpassas med skydd mot UV-strålning för barn och unga redan vid en tidig ålder för att förhindra melanomsjukdom senare i livet.

2. Tidig diagnostik 

Tidig diagnos och behandling av melanom är viktig för att rädda liv. Nya metoder för att förbättra tidigdiagnostiken, t.ex. via så kallad teledermatoskopi bör införas i Sverige. Teledermatoskopi innebär att vårdpersonal tar en bild på en misstänkt hudförändring. Bilden sänds till en hudläkare för bedömning. Det finns även möjlighet att ta bilder på hudförändringar på vissa apotek.

3. Behandling 

De flesta patienter med spridd melanomsjukdom dör av sjukdomen. Fler behandlingar behöver därför utvecklas för att kunna bota en större andel av dessa svårt sjuka patienter. Det behövs metoder för att kunna förutsäga vilka behandlingar varje enskild patient kommer att ha nytta av. Vi
behöver också bättre metoder för att förebygga resistens mot behandlingar.

Melanomföreningen har stöd av Cancerfonden och verkar för melanompatienters intressen samt arbetar för en bra och lika vård inom hela landet och för att främja forskningen på melanom.

Nästa artikel