Hem » Mannens Hälsa » Våga berätta hur du mår
Sponsrad

Om lycka är pengar och makt borde män vara lyckligast. Så varför fortsätter de ta livet av sig?

Journalisten Katrin Marçal konstaterade i sitt sommarprat att det finns något som skaver i den feministiska berättelsen. Statistiken talar sitt tydliga språk; män tjänar bättre, äger fler fastigheter och har mer makt. Men trots fördelarna är männen inte lyckligare än kvinnorna. Cirka 70 procent av alla de drygt 1 500 personer som dör i självmord är män och risken ökar med åldern. Högst är risken för män som fyllt 85. Kvinnorna söker vård och stöd, männen gör det inte i samma utsträckning.

En förklaring som återkommer handlar om våra könsroller – att manlighet är något som man hela tiden behöver bevisa och leva upp till. Den riktiga mannen ska vara stoisk, modig, oberoende, stark, dominant och emotionellt kontrollerad. En riktig man uthärdar. I vågskålen ligger risken att visa sig svag och beroende. Manligheten är något som kan tas ifrån en och den tanken skrämmer.

Rickard Bracken. Foto: Stina Stjernkvist

Ensam är sällan stark

Katastroftankar, rädsla och oro är en naturlig reaktion på en omvälvande omvärld med ständiga rapporteringar om Ukraina, rusande elpriser, inflation och en hotande lågkonjunktur och klimatkris. Vårt inbyggda system för överlevnad aktiveras. Stress, det vill säga ångest och rädsla, signalerar att vi måste fly eller slåss. Att härda ut och ensam möta de hot som tornar upp sig är samtidigt sällan en framgångsrik strategi.

När man har det tufft kan det vara lätt att dra sig undan i tron om att man måste lösa sina problem på egen hand. Men att våga berätta för någon hur man mår kan ofta vara första steget till att förändra situationen.

En mer spännande mansroll

Mitt råd till dig är därför att redan ikväll dela med dig till någon annan om de känslor du bär inom dig. Låt hela det register som finns ta plats, berätta om glädje, oro, sorg och längtan. Det är samtal som för oss människor närmare varandra. Det minskar upplevelsen av isolering och ensamhet. Du gör något för din egen hälsa, samtidigt som du inspirerar andra i din omgivning att visa lite mer av det känsloregister vi alla bär inom oss. Och i det samtalet bidrar vi också till att bit för bit förändra den traditionella mansrollen till något som är mer ändamålsenligt, dynamiskt och spännande.

Nästa artikel