Hem » Mannens Hälsa » Hur botar man hyperhidros, uttalad svettning?
Mannens Hälsa

Hur botar man hyperhidros, uttalad svettning?

Hyperhidros, uttalad svettning, är ett handikapp som drabbar 3 procent av befolkningen, varav drygt hälften är män.

Hyperhidros är både ett socialt och fysiskt problem, men på specialiserade Svettmottagningar finns hjälp att få. Hyperhidros drabbar män i alla åldrar. Problem med rikliga svettningar medför ofta ett socialt handikapp som kan påverka självförtroendet och styra avgörande livsval, exempelvis yrkesval eller val av partner.

Många hyperhidrospatienter skäms för sina symptom och lider helt i onödan

I Sverige lider cirka 100 000 människor av hyperhidros. Det är ärftligt, den som haft problematik med rikliga svettningar i släkten bör därför vara särskilt uppmärksam. För män med anlag för hyperhidros kan besvären tillta när hormonnivåerna förändras i samband med puberteten och det ”manliga klimakteriet” vid 70 års ålder.

– Många hyperhidrospatienter skäms för sina symptom och lider helt i onödan. Ingen ska behöva stå ut med eller begränsa sitt liv på grund av hyperhidros. Besvären kan behandlas relativt enkelt på en specialiserad svettmottagning. I Sverige finns i dagsläget två sådana mottagningar, säger Carl Swartling, överläkare på Svettmottagningen, St Göran i Stockholm.

Ett tyst handikapp som kan behandlas effektivt

Personer med generell hyperhidros svettas från stora kroppsytor, exempelvis huvud, bröst och rygg. Ansträngning och värme är i allmänhet faktorer som hyperhidrospatienter har svårt för eftersom det ökar svettningarna. Även lättare ansträngning, exempelvis en kort promenad eller städning kan få en person med hyperhidros att svettas ymnigt. Den som svettas när andra vanligtvis inte svettas känner sig obekväm.

Efter första behandlingen är 90 procent nöjda

Den mest effektiva behandlingsformen är botulinumtoxin, en relativt ny behandlingsform som mildrar svettningarna i mellan tre och tolv månader för nittio procent av patienterna. 

– Botulinumtoxin ger få, lokala och övergående biverkningar. Efter första behandlingen är 90 procent nöjda, svettas normalt eller inte alls över det behandlade området. Patienterna är jublande glada och återkommer gärna ett par gånger per år tills handikappet förhoppningsvis går över, säger Carl Swartling.

Sök kvalificerad vård på en specialistmottagning

Hyperhidros utgör ofta ett stort socialt handikapp, många som har drabbats planerar hela sin tillvaro utifrån sjukdomen. Patienter lägger ofta oerhört mycket tid och omsorg på att planera för hur de ska kunna dölja problemen och hantera sina svettningar när de befinner sig i sociala sammanhang. 

Kunskapen om hyperhidros är dessvärre alltför låg

– Kunskapen om hyperhidros är dessvärre alltför låg bland läkare runtom i landet. Det gör att patienter som tar mod till sig och vågar söka läkarhjälp många gånger nekas behandling eller diagnostiseras som överviktiga eller psykiskt sjuka, trots att problematiken inte beror på övervikt eller psykisk sjukdom. Mitt råd till patienter som inte får rätt hjälp är att kontakta en specialiserad Svettmottagning, säger Carl Swartling.

Nästa artikel