Hem » Mannens Hälsa » ”Fler patienter skulle efterfråga behandlingen – om de visste om den”
mannens hälsa

”Fler patienter skulle efterfråga behandlingen – om de visste om den”

lab medicin
I samarbete med: Prostalund
Foto: Unsplash
lab medicin
I samarbete med: Prostalund
Foto: Unsplash

Godartad prostataförstoring, eller Benign prostatahyperplasi, BPH, är en naturlig del av åldrandet bland män och symtomen brukar debutera i 50-års åldern. Hälften av alla män över 50 år drabbas, och nära 80 procent av alla män över 80 år.

– När prostatan växer trycker den mot urinröret. Då ökar behovet att tömma blåsan ofta, samtidigt som det blir svårare att tömma helt. För vissa innebär det att man måste gå upp och kissa sex-åtta gånger om natten, berättar Dag Sandblom, urolog på Capio Urologi Solna.

Hjälp finns att få

I sin dagliga verksamhet träffar han fyra-fem män varje dag som söker för BPH. Att det går att få hjälp upplever han är relativt känt hos männen, även om många drar ut på problemet onödigt länge.

– Däremot är kunskapen om behandlingsmetoder sämre. Vissa drar sig för att bli opererade vilket gör att man väljer att ”leva med” besvären som BPH innebär, säger Dag Sandblom.

dag sandblom prostalund

Dag Sandblom

Urolog

Foto: Sari Vitamäki

Läkemedel, operation och kateter de är de vanligaste behandlingsmetoderna. De flesta patienter upplever stora förbättringar efter en operation (Tur-P). Dock var det redan innan Coronapandemin lång väntetid på operationVid läkemedelsbehandling är bieffekter såsom trötthet, yrsel och minskad sexlust vanliga.

Har du problem med godartad prostataförstoring? Läs om hjälpen du kan få här.

– En mer okänd behandling är värmebehandling, berättar Dag Sandblom. För en betydande del patienter ger metoden lika goda effekter som operation, och den kräver minimalt med ingrepp och konvalescenstid. Oftast krävs bara en behandling.

Okänd men beprövad

Värmebehandling innebär att prostatakörteln värms upp för att ta bort extra vävnad, och därmed frigöra urinröret från blockering. Ingreppet tar vanligtvis ca 10 minuter, under en timmes besök och som heller inte kräver långa kötider. Under värmebehandlingens sista minuter upplevs en viss smärta och kraftig urinträngning.

Här kan du få hjälp om du lider av prostatabesvär.

Besvären lindras av lokalbedövning direkt i prostata. Tre till fyra veckor efter ingreppet används kateter för att tömma blåsan, men därefter upplever majoriteten att de inte längre har besvär eller åtminstone avsevärda förbättringar.

Behandlingen är både beprövad och standardiserad. Den rekommenderas även av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. Trots det, och dess positiva effekter, är det bara knappt 15-talet sjukhus/mottagningar som erbjuder behandlingsmetoden. Något som Dag Sandblom anser är förvånande. Fler patienter skulle säkert efterfråga värmebehandling om de hade kunskap om den.

Har du besvär? Läs om hjälpen du kan få här.

– Det är samhällets och sjukvårdens plikt att informera om alternativen för att kunna erbjuda bra och effektiv vård. Även om BPH inte innebär livsfara innebär den ofta en kraftigt försämrad livskvalitet för många medelålders och äldre män som idag får vänta på vård. Helt i onödan.

Från och med den 1 december 2020 får vårdgivare inom Region Stockholm, ersättning som gör det möjligt att erbjuda alla patienter som passar för behandlingen utredning och sedan CoreTherm-behandling för endast kostnaden av vanliga läkarbesök. Men i andra delar av landet är denna metod inte tillräckligt finansierad av det offentliga.

Vi vill kunna behandla alla behövande patienter med rimlig väntetid, var än de bor i landet.

Det finns hjälp att få för dig med besvär – se mer här.


ProstaLund är ett svenskt medicintekniskt bolag, ledande inom utveckling av innovativa produkter och behandlingar inom urologi. ProstaLund har patenterat CoreTherm®, en individanpassad värmebehandling av godartad prostataförstoring (Benign Prostatahyperplasi – BPH). CoreTherm® används idag på sjukhus och läkarmottagningar i Sverige och runt om i världen.

Nästa artikel