Hem » Mannens Hälsa » Alla kan få ett bättre och längre liv!
Mannens Hälsa

Alla kan få ett bättre och längre liv!

Torsten Tullberg
Torsten Tullberg

Alla vill leva länge och njuta av livet. Allvarliga sjukdomar kan man oftast inte göra något åt, men alla kan göra val som påverkar livskvaliteten. Det går att lägga om till en hälsosam livsstil. Det räcker då inte med en åtgärd som att börja motionera utan det gäller att skapa en helhet genom att äta hälsosamt, motionera, undvika stress och ha sociala kontakter. Det svåra är att sedan bibehålla livsstilen livet ut. Är man gammal och mycket sjuk är det naturligtvis frågan om små förbättringar. 

Pandemin har ökat stillasittande

Eurobarometern visar att vi svenskar tillhör de befolkningar som motionerar mest, men samtidigt sitter vi också mest i Europa. Barn, medelålders och äldre sitter 9-10 timmar varje dag och den totala fysiska aktiviteten har aldrig varit så låg som nu. En aktuell Sifo-undersökning visar att svenskarna lagt på sig extra kilon under pandemin. Hemmajobb och distansstudier har bidragit till ökat stillasittande. Fetman har blivit allvarlig i Sverige och den har tredubblats sedan 80-talet. Varannan arbetsför svensk har nedsatt kondition. Vi måste upp på fötter. Regelbunden fysisk aktivitet ger båda omedelbara och långsiktiga effekter på vår mentala och fysiska hälsa. Vi har underskattat vardagsrörelsens effekter. Idag vet vi att varje rörelse räknas. Regelbunden rörelse är ett bra recept ett långt liv. Förutom att leva längre bidrar motion till att vi mår bättre samt att vi i mindre omfattning kommer att belasta sjukvården.  

Fakta från SCB säger att män dör 3,5 år tidigare än kvinnor. Män motionerar mindre än kvinnor. För de män som inte motionerar gäller det att komma i gång med regelbunden vardagsmotion. Alla kan hitta sin nivå som passar de individuella förutsättningarna. Även för den som är sjuk och sängbunden är motion viktigt, men här kanske målet är att kunna ta sig ur sängen över till rullstolen. Den största effekten av fysisk aktivitet får ni som är mest fysiskt inaktiva. Ni behöver bara röra er lite grann för att få tydliga positiva resultat på hälsan. 

För de män som inte motionerar gäller det att komma i gång med regelbunden vardagsmotion.

Torsten Tullberg

Prostatacancer kan botas vid tidig upptäckt

Var femte man får Sveriges vanligaste cancersjukdom prostatacancer. Varje år drabbas över 10 000 män. Det som är positivt att prostatacancer kan botas om den upptäcks tidigt, därför bör alla män som fyllt 50 år ta PSA-prov på sin vårdcentral.  

Mustaschkampen har hälsa som tema i år och ger tillsammans med Bokförlaget Arena och Lilla Sällskapet ut Männens bok med hälsosamma recept och information om vikten av motion, arrangerar motionsloppet Mustaschmilen och har fyra av Sveriges mest kända kvinnliga kockar som våra ambassadörer samt ett fempunktsprogram för bättre hälsa och längre liv som redovisas nedan. 

Nästa artikel