Home » Mannens Hälsa » 27 män drabbas – varje dag!
Mannens Hälsa

27 män drabbas – varje dag!

Män har ofta svårt att tala om känslor, sjukdomar och hälsa. Det är huvudanledningen till att svenska folket inte vet att prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom.

Eftersom män undviker information om prostatacancer så får de inte veta att sjukdomen går att bota om den upptäcks tidigt. Prostatacancerförbundet rekommenderar alla män över 50 år att ta PSA-prov, vilket är ett enkelt blodprov som tas på vårdcentralen. Det duger inte med att vänta eftersom prostatacancer hinner utvecklas långt innan den ger problem.

“Varje år får 10 000 män prostatacancer i Sverige.”

Många män är rädda att ta prover medan andra tänker att sjukdomen inte drabbar just dem. Men sanningen är att varje år får 10 000 män prostatacancer i Sverige. Alltså 27 män per dag och de flesta av dessa män kände sig helt friska innan diagnosen. Orsakerna till prostatacancer är inte klarlagda men minst 5 procent anses vara ärftliga. Prostatacancerförbundet rekommenderar därför, att de som har nära släktingar som har prostatacancer, ska ta PSA-prov från 45 år.  

Var sjunde man

I Sverige får var sjunde man prostatacancer före 75 års ålder och idag lever 110 000 män med sjukdomen. Det gör prostatacancer till Sveriges vanligaste cancersjukdom, vanligare än både bröstcancer och lungcancer. Ju tidigare cancern upptäcks desto större är möjligheten att den kan botas. Det är angeläget att män får reda på att risken att drabbas av obotbar prostatacancer ökar för varje dag som män över 50 år väntar med att ta PSA-prov. Upptäcks prostatacancer sent hinner cancern sprida sig i kroppen.

kopp med sjua på
Var sjunde man drabbas av prostatacancer – men det ska inte behöva vara så mörk statistik, om män bara vågar känna efter. Foto: Rawpixel

“Det är oacceptabelt”

Varje år får 1 800 män beskedet att de har prostatacancer som redan utvecklats för långt för att botande behandling ska vara möjlig. Det beskedet vill ingen få och ingen vill heller lämna budskapet vidare till sina barn, sin partner eller vänner.

“5 procent av alla svenska män dör”

Vad som återstår är bromsande behandling och för många en förtidig död. 5 procent av alla svenska män dör i prostatacancer ofta efter lång tids lidande.  Detta är oacceptabelt. Alla män över 50 år bör testa sig för prostatacancer både för sin egen skull och för sina nära och kära.

8,4 miljoner till prostatacancertester

Regeringen har glädjande beslutat om 8,4 miljoner kronor för att driva på införandet av organiserade prostatacancertester. Medlen ska användas för att PSA-provtagningen ska bli mer strukturerad, säkrare och jämlik.

“Denna utredning är ett viktigt steg”

Prostatacancerförbundet har under de senaste åren arbetat aktivt för införande av allmän screening för prostatacancer och detta har också varit en av Mustaschkampens viktigaste frågor, så denna utredning är ett viktigt steg. Regeringen har uppmärksammat att prostatacancertestning med PSA-prover ser alltför olika ut i de olika landstingen. Regeringens satsning handlar om bättre organisation och information om sjukdomen och nyttan med PSA-testning.

far och son knyter slips
Det är livsviktigt att vi lyfter kampen mot prostatacancer. För framtida generationers skull. Foto: Rawpixel

Nytt projekt testas

Region Skåne har beslutat att 2019 påbörja ett projekt med organiserad PSA-testning. I Västra Götaland planeras ett snarlikt projekt. Landstingen i Örebro och Värmland erbjuder konsultation med sjuksköterska. Män som efter informationen väljer att testas, erbjuds PSA-prov. Under hösten kommer fler landsting ta upp frågan. 

Egna initiativ

De senaste åren har antalet män som tar PSA-prov ökat kraftigt och nu har cirka 50% av alla vuxna män mätt sitt PSA-värde men det har skett främst på individens eget initiativ. Om det införs en organiserad PSA-testning i hela landet beräknar Prostatacancerförbundet att antalet som dör i prostatacancer kommer att halveras till 1 200 män, istället för som idag 2 400 män som dör per år.

Dags att prioritera hälsan och livet!

Next article