Home » Kvinnors Hälsa » Våld är aldrig lösningen – Välj att sluta
Annons

Våld är aldrig lösningen – Välj att sluta

våld i nära relationer
våld i nära relationer
Foto: Unsplash

För dig som inte vill skada den du älskar finns det hjälp att få. Det som krävs är att du är vaken för våldet. Att du tar ställning. Oavsett om du är personen bakom eller framför slagen och orden. Eller för den delen en nära anhörig som tvingas se på. Välj att aldrig vara tyst, välj att sluta!

Fadime, Jenny, Josefin. Nya namn förs kontinuerligt till listan från min egen krets. Omfattningen av mäns våld i nära relationer är oerhört svår att uppskatta men dess konsekvenser är enkla att se. Vår värld är inte civiliserad. Långt därifrån.

Våld i nära relationer

Som jämställdhetsminister var jag med och ökade stödet till landets kvinnojourer och ändrade socialtjänstlagen. Jag gjorde allt i min makt för att kommunen skulle tvingas att erbjuda stöd till våldsutsatta kvinnor.

Under arbetet med våld i nära relationer har det länge funnits en frustration hos mig. En frustration över att samhällets insatser kommit in först när skadan redan är skedd. Av den enkla anledningen är jag sedan länge djupt engagerad i det förebyggande arbetet riktat till män i kris. Det handlar inte sällan om män som ser de strukturer de är en del av men som inte kan ta sig ur dem.

Det finns hjälp att få

På organisationen Manscentrum arbetar legitimerade psykologer och terapeuter med både individ- och gruppterapi. Med stöd från både länsstyrelserna i Stockholm och Skåne har vi nu dessutom startat hjälptelefonen. Den satsningen kallas för ”Välja att sluta” där du som ringer är helt anonym. Ett steg i rätt riktning för dig som vill ta kontroll över dig själv, dina känslor och situationen.

Ring 020-555 666 om du vill ha råd och hjälp. Och kom ihåg, den som kan ta kontroll över sitt eget beteende behöver inte längre kontrollera andra.

Jens Orback är ordförande i Manscentrum och före detta jämställdhetsminister. Foto: Ylva Säfvelin
Next article