Hem » Kvinnors Hälsa » Ta hand om skelettet
Kvinnokroppen

Ta hand om skelettet

En kvinna är ute och motionerar på vintern.
En kvinna är ute och motionerar på vintern.

Mattias Lorentzon

Överläkare och professor i geriatrik vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Om du är kvinna så löper du större risk att drabbas av osteoporos än en man. Som tur är finns det några steg som du kan vidta för att förhindra att osteoporos uppstår.

Kvinnor tenderar att ha mindre och tunnare skelett än män. Det kvinnliga könshormonet östrogen, skyddar även skelettet. När kvinnor når klimakteriet minskar östrogenet kraftigt, vilket kan orsaka benskörhet. Risken att utveckla osteoporos ökar därför när kvinnor når klimakteriet. Ärftlighet är en annan viktig faktor – om din mamma har haft en höftfraktur så löper du dubbelt så stor risk att råka ut för en fraktur, jämfört med andra kvinnor.

Orsaker till benskörhet

Många gånger upptäcks inte osteoporos förrän försvagade ben orsakar smärtsamma frakturer, som vanligen drabbar handleden, kotorna eller höften. Den kallas därför ofta en ”tyst sjukdom” eftersom det initialt rör sig om en fraktur utan föregående symtom. Har man en gång fått ett benbrott löper man större risk för ytterligare benbrott. Det är därför viktigt att man gör en bentäthetsmätning av höft och ländrygg, som görs med hjälp av en lågstrålande röntgen, kallad DXA. Det finns även ett enkelt test, FRAX som alla kan göra gratis på nätet för att se om man är i riskzonen.

Om du är rökare och har låg fysisk aktivitet så ligger du i riskzonen för att drabbas av benskörhet. Även vissa kroniska sjukdomar som tillexempel KOL och reumatiska sjukdomar kan leda till skeletturkalkning. Det gäller även om du fått antihormonell behandling för bröst- eller prostatacancer och om du fått kortisonbehandling i tablettform under längre tid.

Behandlingar

Det finns flera olika effektiva, billiga och säkra mediciner tillgänglig för att sänka risken för benbrott. Dessa mediciner kan tas som veckotablett, injektioner halvårsvis eller dropp som ges 1 gång per år. Medicinering minskar risken för benbrott i höft och kota med mellan 40 och 70 procent.

Det går att jobba förebyggande från att drabbas av benskörhet genom att sluta röka och att inte vara stillasittande. Mattias Lorentzon är överläkare och professor i geriatrik vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet menar att den bästa träningen är viktbärande, dvs. belastar skelettet och förbättrar balansen. Sådan träning leder till mindre fallrisk och starkare skelett. Han menar även att en välbalanserad kost innehållande tillräckligt med kalcium och D-vitamin kan påverka uppkomsten.

Framgångsrik behandling med probiotika

Lorentzon betonar också att tarmens bakterier har betydelse för uppkomsten av benskörhet. Forskning har visat att det går att halvera den ålderberoende benförlusten om man får ett tillskott av hälsofrämjande bakterier så kallad probiotika. De hälsofrämjande bakterierna finns ofta naturligt i människans mag- och tarmkanal och samspelar med vårt immunförsvar. Upptäckten kan få stor betydelse för framtiden.

– Det är sannolikt ett effektivt och säkert sätt att förhindra eller minska uppkomsten av benskörhet hos många äldre, avslutar Mattias Lorentzon.

Nästa artikel