Hem » Kvinnors Hälsa » Kära kvinnor – var rädda om er hälsa!
Kvinnokroppen

Kära kvinnor – var rädda om er hälsa!

Eva Steinkeller.
Eva Steinkeller.
Eva Steinkeller, legitimerad läkare samt specialist inom allmänmedicin och företagshälsovård. Foto: David Bicho.

I vår del av världen har vi i vår tid alla förutsättningar att ta hand om oss själva och få ett långt och produktivt liv. Men det finns en del utmaningar, särskilt för den moderna kvinnan – att vara den ”omnipotenta kvinnan” eller lida av ”duktig flicka-syndromet” är vanligt. Vi ska vara attraktiva, bra mammor och partners, göra karriär, ha vackra hem och dessutom se till att få egentid. Den här ekvationen går inte alltid ihop och det är vanligt att detta levnadsmönster påverkar kvinnans hälsa negativt.

Världshälsoorganisationens (WHO) definition av hälsa beskrivs som ett tillstånd av fullständig fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning. Den svenska modellen enligt Nationella folkhälsokommittén definierar hälsobefrämjande arbete som ”den process som ger människor möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa och befrämja den”.

Och det är just faktorer som arbetssituation, stress, framtidstro och kontroll över tillvaron som kan påverka hälsan. Det här är frågor en stressad kvinna mitt i livet sällan eller kanske aldrig har tid att reflektera kring. Men vid återkommande hälsokontroller, som bland annat ges vid Hälsocentralen Sophiahemmet,  ges både utrymme och tid att lyfta dessa frågor. Går livspusslet ihop? Blir sömnen lidande? Finns det en balans mellan arbete, fritid, barn, sömn och egen tid?

Läkare som lär känna sin klient

Dessa ”mjuka värden” är viktiga vid hälsokontrollerna som givetvis också tar reda på ”hårda fakta” med hjälp av bland annat blodprover, EKG och klinisk undersökning av läkare. Våra patienter möter sin läkare vid varje årligt besök – allt för att erbjuda en god kontinuitet och en trygghet utöver det vanliga. En läkare som lär känna sin klient har också bättre möjlighet att se förändring i hälsostatus.

Kvinnors hälsa kräver lite extra omtanke. Därför tittar vi omsorgsfullt på bland annat sköldkörtelsjukdomar som drabbar åtta av tio kvinnor. Rubbning i hormonbalansen är särskilt vanligt under graviditet och i samband med klimakteriet, liksom vid stress, infektion, viktförändring och andra medicinska tillstånd. Vi undersöker dessa rubbningar och analyserar dem med hjälp av blodprov.

Vid hälsoundersökningen ingår också en noggrann undersökning av kvinnans bröst. Vi pratar om vikten av att gå på mammografi och rekommenderar självundersökning cirka en gång per månad. Den genomförs enklast vid duschning eller när man smörjer in brösten med hudkräm. Här kan kvinnorna med fördel dra nytta av den nya tekniken med appar som både påminner kvinnan att göra sina kontroller och redogör för hur undersökningen av brösten ska göras.

Regelbundna gynekologkontroller

Benskörhet är vanligare hos kvinnor än hos män och 50 procent av alla kvinnor över 50 år drabbas av en fraktur på grund av detta. Mitt budskap är att benskörhet måste behandlas före den första frakturen kommer.

Varje år drabbas 770 kvinnor i Sverige av äggstockscancer och sjukdomen kan ibland pågå lång tid innan symptomen kommer. De flesta insjuknar efter 40 års ålder. Det är den näst vanligaste gynekologiska cancerformen efter livmoderkroppscancer. Ett ultraljud av äggstockarna avslöjar diagnosen. Därför är det viktigt att kvinnor fortsätter att gå på regelbundna gynekologkontroller även efter klimakteriet. Vissa gynekologer säger att kvinnor inte behöver kontrollera sig efter 50 års ålder. Men jag hävdar motsatsen: gör din kontroll! Det är inte roligt att i efterhand gå med funderingen: ”Tänk om jag gått på gynekologkontroller – då hade kanske cancern undvikits eller upptäckts på tidigare stadium”.

Med dessa nedslag kring kvinnors hälsa vill jag uppmana alla att unna sig årliga hälsokontroller och gå på sina mammografiundersökningar och cellprovtagningar.

Kvinnor – ta väl hand om er!


Nästa artikel