Hem » Kvinnors Hälsa » Ignorera inte klimakteriet
Kvinnokroppen

Ignorera inte klimakteriet

Professor Angelica Lindén Hirschberg.
Professor Angelica Lindén Hirschberg.
Professor Angelica Lindén Hirschberg. Foto: Sofia Nahringbauer.

Klimakteriet är något som inte går att ignorera. Det är ett stadium i en kvinnas liv som både är oundvikligt och ofrånkomligt. Alla drabbas av det, men hur klimakteriet upplevs fysiskt och psykiskt är högst individuellt. Misströsta inte för det finns hjälp att få.

Klimakteriet är den period som markerar slutet på en kvinnas menstruationscykler, och det inträffar vanligtvis mellan 45 och 55 års ålder. Medelåldern för sista menstruationen (menopaus) bland kvinnor är 51 år. En kvinna anses ha nått menopaus när de månatliga blödningarna har uteblivit i cirka 12 månader i rad.

Den viktigaste orsaken till klimakteriet är en minskning av östrogenproduktionen, vilket kan ge symtom som till exempel värmevallningar, svettningar och sömnproblem och senare vaginal torrhet, slidkatarr och torrhet i ögon och munhåla. Vissa kvinnor går genom klimakteriet med små eller inga symtom alls, medan andra upplever symptomen ovan under den tid som leder till klimakteriet. 

Ökad livskvalitet

Trots att många kvinnor inte gör något för att behandla sina symtom under klimakteriet, kan många behandlingar underlätta symptomen och motverka kroniska sjukdomar som uppstår med åldrande. Angelica Lindén Hirschberg, professor i Gynekologi menar att hormonbehandling mot symptom är mycket effektiv men att det kan finnas vissa risker.

– Fördelarna med en ökad livskvalitet som följd överväger dock riskerna om man börjar medicineringen i nära anslutning till menopaus, det vill säga den sista menstruationen, förklarar hon.

Det är även en myt att östrogen i sig ger bröstcancer, säger hon eftersom att det är kombinationen östrogen och gulkroppshormon som efter en visstids medicinering ger en lite ökad risk för bröstcancer. Gulkroppshormon ger man som skydd mot livmodercancer. Forskningen idag fokuserar på att utveckla alternativ till syntetiskt gulkroppshormon.

Omfamna kroppen 

Många upplever en viktuppgång i samband med klimakteriet. Men den beror delvis på en minskning av ämnesomsättningen vid tidpunkten för klimakteriet och på åldrande – och med det en ökad inaktivitet. Att ha lite extra vikt runt midjan är ett evolutionärt sätt att säkerställa överlevnaden av vår art.

Frihetskänsla i livet

– När en kvinna når klimakteriet har hon fortfarande cirka 30 procent kvar att leva, säger Lindén Hirschberg och fortsätter: Klimakteriet är en övergångsperiod. De fysiologiska och psykologiska aspekterna kommer att stabilisera sig över tid. Många kvinnor upplever en frihetskänsla i att slippa menstruation, PMS besvär och en lättnad i att inte behöva ta preventivmedel. Det går att hålla sig ung länge med en bra livsstil. Klimakteriet gör inte så att kvinnor går från att vara kvinna till att vara tant. Som partner kan det vara extra viktigt att uppmärksamma sin livskamrat under perioden och att se till så att kvinnligheten blir bekräftad, då kvinnor felaktigt tror att de förlorar sin attraktivitet.

Next article